Profesionálne preklady a korektúry

›› Viac

Najnovšie

Dutá Zem 1

Naši predkovia sa ukrývali v jaskyniach už mnoho generácií predtým, než žili v domoch. Jaskynné kresby znázorňujú lov už od úsvitu času ako nemé svedectvá prvých ľudí, ktorí špekulovali o hlbokých skrýšach zeme. Niet sa prečo diviť, že myšlienky na život v podzemí sa vlečú stáročiami v pozadí ľudskej mysle.

Vymaanika-Shaastra

Bylo staroindické město Mohendžo-daro, jehož stáří se datuje do 2.-3. tisíciletí př. Kristem, vybombardováno nebo bylo epicentrem výbuchu atomové bomby? Byla zde použita ještě jiná neznámá ničivá síla? Vykopávky tohoto města dokazují, že jeho zkáza přišla z nebes. Lidé byli evidentně čímsi náhle zasaženi. Na fotografii je vidět, že se někteří i po smrti stále drží za ruce. V okolí bylo nalezeno velké množství spečené keramiky a dokonce roztavené kamení. Ve staroindických bájích je zmiňováno použití létajících strojů - viman ke svrhávání zbraní hromadného ničení.

Viery a ich energetické systémy

Všetky viery majú energetické systémy, ktoré fungujú ako pôrodné sály pre manifestáciu viery. Vo vnútri týchto energetických systémov sú prúdy, ktoré smerujú vaše životné cesty. Vedome, alebo podvedome o týchto prúdoch viete a umožňujete im, aby vás niesli ku sféram skúseností, ktoré najlepšie dokazujú pravdivosť vášho systému viery.

Kódy a šifry

História kódov a šifier ja príbeh boja medzi tvorcami a lúštiteľmi šifier. Bol to boj prebiehajúci po mnoho storočí a mal značný dopad na priebeh dejín. Tento boj spočíva v tom, že kryptológovia zakaždým vytvorili nejakú šifru a lúštitelia sa v nej pokúšali nájsť nejakú slabinu, ktorá by im pomohla ju rozlúštiť. Keď sa podarilo šifru rozlúštiť, vždy sa našiel niekto, kto prišiel s novou, dokonalejšou šifrou. Kryptografia sa neustále rozvíjala a v dnešnej dobe internetu a mobilných komunikácií je jej význam dôležitejší než kedykoľvek predtým.

Meditácia pre deti

Malé deti majú k meditácii bližšie než dospelí, úplne prirodzene ešte žijú vo svete plnom obrazov a rozprávok, mýtov a príbehov. Výhodné je, že prirodzene prisudzujú veľký význam vnútorným skúsenostiam na rovine obrazov. Zatiaľ čo dospelí tieto skúsenosti bežne odmietajú slovami, „to bolo iba vo sne“, „nič než fantázia“ alebo „to sa mi iba zdalo“, vedia deti ešte plakať, keď v deji rozprávky nastane hrozivý obrat alebo keď dostane Gašparko od čerta výprask. Pre deti predstavujú symboly a obrazy v niektorých fázach jedinú oporu a ich prostredníctvom sa s ohromujúcou otvorenosťou vyjadrujú.

Klub Sisyfos a snahy o omezování akademické svobody

V období od července do září 2007 obdrželi rektor Univerzity Palackého v Olomouci, vedení Pedagogické fakulty UP a Ministerstvo školství ČR informace formou emailů a prostřednictvím médií, podle kterých se na Univerzitě Palackého propagují „iracionální metody“ a „okultní pavědy“. Autoři těchto zpráv jsou členové a příznivci Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se ve svých stanovách vymezuje jako skupina „racionálně myslících osob” s cílem chránit občany před „paranormálními názory“.

Stránky

Top