›› PUTOVANIE MAGICKOU KRAJINOU

    

Najnovšie

Podzemní základny, tunely, systémy

Tímto prvním příspěvkem zvu čtenáře stránek do tajemné a nesmírně zajímavé oblasti informací pojednávající o možnosti existence přírodní i umělé celosvětové sítě podzemních jeskynních komplexů, tunelů a jim podobných systémů. Kdo stojí za tímto mystériem? Lidé, příroda a nebo mimozemské inteligence? To jsou otázky na které si budeme klást odpověď v následujících čtyřech obsažnějších příspěvcích, které jsou tématicky určené tomuto tématu. Zároveň se budou snažit postupně naladit návštěvníky stránek na skutečnou lahůdku, kterou se mi podařilo pro českého čtenáře zabezpečit. Po shlédnutí úvodní tetralogie příspěvků vejdeme v dalších asi třiceti dílech do jedné z nejtajuplnějších komnat podzemí. Otevřeme skutečnou "Pandořinu skřínku". Dokumentárním způsobem vstoupíme do nejrozsáhlejšího umělého podzemního přísně střeženého systému základny v DULCE. Pokud máte dost odvahy tak neváhejte a pojďte. Zvu Vás na pozoruhodný a dobrodružný výlet do tajuplného podzemí "Matky Země".

Zamyslenie pre rodičov, ktorí to myslia vážne

Milí rodičia,
už roky denne stretávam školákov a teenagerov a pozorujem ich správanie. V tom, že je čoraz horšie, sa iste mnohí zhodneme. Preto cítim, že je potrebné osloviť práve Vás, rodičov, ktorí dnešné deti a mládež vychovávate, pretože pri Vás to začína. Vy nesiete hlavnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj Vášho dieťaťa, hoci sa na nej podieľajú čiastočne aj učitelia, vychovávatelia, starí rodičia.

absorpce

(z lat.) vstřebání, vsáknutí, pohlcování. Z mystického hlediska se fenomen a. uplatňuje především při zastavení mysli s tendencí pozorovat fiktivní bod ve vlastním těle nebo bytosti. Životní síla těla nebo bytosti totiž jindy působí difúzně, což souvisí s orientací a zájmy člověka, směřujícími ven do jeho okolí. Když se mysl zastaví a pozorování jemně usměrňuje do těla nebo nitra vlastní bytosti, mizí tento vskutku robustní oblak životní síly. Bytost jej totiž pohltí a přetváří jej ve faktor vzpružující tělo – v životní sílu, která obíhá sítí subtilních drah v těle. Jinými slovy: životní síla není absolutně vázána na tělo a pro ni příslušné dráhy v něm. Podle zaměření duševní orientace se buď přetváří v oblak, který se jeví jako magnetické prostředí tělesné existence, nebo je jinou orientací mysli zcela absorbována a přetváří se v životní sílu těla. Proto je fenomen a. v mystice tak zajímavý.

Feminizmus ako tretie zlo

Rasizmus a fašizmus rozdeľovali ľudí podľa rasovej a etnickej príslušnosti. Komunizmus podľa sociálnych tried a majetku. Feminizmus rozdeľuje ľudstvo na princípe pohlavia. Prvé nenávistné ideológie dosiahli nebývalú schopnosť rozoštvať a priviesť k vzájomnému vraždeniu milióny ľudí. A predsa bolo ich pôsobenie obmedzené a netýkalo sa každého. Feminizmus má ambície dirigovať život každého z nás.

Vlny budúcnosti

"Kto nič netuší, nemôže sa ani chrániť."
(Pär Stroem 2005)
"Zbrane môžu byť na nariadenie Ministerstva vnútra na určitý čas skúšané v praxi - ako prostriedky nasadenia."
(Bavorský policajný zákon 2006)
Orwellov Big Brother by bol závidel: Nenápadné sledovanie, odpočúvanie, útočenie a mučenie nič netušiacich ľudí prostredníctvom jednej ohromnej technológie. Použitie pulzného mv-žiarenia robí všetko toto možným! Mikrovlny sú neviditeľné, rýchle ako svetlo, prechádzajú cez steny a majú zákerné vlastnosti, ktoré nadchýnajú Veľkého Brata!

Spomienky súčasníkov

Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci ako syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny – autor súčasného slovenského spisovného jazyka, učiteľ, politik, spisovateľ, jazykovedec, novinár...

Stránky

Top