›› Viac

SHOP CEZ OKNO

Najnovšie

Divadlo z Pasáže

je jediné profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. V Banskej Bystrici pôsobí už 13. divadelnú sezónu a pre divákov prináša divadelné predstavenia nesúce okrem umeleckej výpovede aj silne ľudské posolstvá.

Tutanchamonove proroctvá 2

V Mayan Prophecies (Mayské proroctvá. Odkrývanie tajomstiev stratenej civilizácie, vydalo nakladateľstvo PRAGMA, Praha 1997) som vysvetlil, ako som rozlúštil kód vyobrazení nasledujúcimi skrytými pokynmi, ktoré samotné boli zakódované pozdĺž okrajov dosky. Kód je možné rozlúštiť len pri použití priesvitiek s pôvodným vyobrazením; potom sa objaví viac než sto skrytých obrazov. Na jednom z týchto „zložených“ obrazov; rovnaké časti vyobrazení na doske sú vyfarbené, obkreslené na dvoch priesvitkách a umiestnené jedna na druhú, ako je naznačené.

DVD: Meditácie v ČasoPriestore

DVD Meditácie v ČasoPriestore je zložené zo štyroch multimediálnych meditácií. Každá z nich je vytvorená so zámerom poskytnúť prežitie vedomia WingMakers. Trvanie vhľadu, expanzie či pocitu rozspomenutia nie je určujúcim faktorom. Tým je hĺbka, s ktorou je vhľad preciťovaný a vnesený do ľudského nástroja.

Jaroslav Kočí

"Pochopil jsem, že otázku "Kdo a co jsem Já" a i odpověď na ni, nosíme již současně v sobě. Pochopil jsem, že Pravda o nás a o Bohu je giganticky jednoduchá a že právě tato jednoduchost je tím nejtěžším problémem k pochopení. Velikého omylu jsem se dopustil tím, že jsem se domníval, že stačí toto každému říci, a tak ho uchránit zbytečného bloudění. V tom jsem naprosto neuspěl. Nejde to nikomu dát, dokud k tomu nedozrál sám dokud se k tomu sám nedopracoval vlastní zkušeností – ovládnutím mysli a jejím utišením, aby ji tak učinil způsobilou k pochopení Sebe sama v čistém Vědomí, které jest podstatou Boha."

Kybalion 5

„Myseľ – rovnako ako kovy a prvky – je možné z jedného stavu, pólu, vibrácie a stupňa transmutovať na druhý stav, pól, vibráciu a stupeň. Naozajstná hermetická transmutácia je duševné umenie.“
Kybalion

Dutá Zem 1

Naši predkovia sa ukrývali v jaskyniach už mnoho generácií predtým, než žili v domoch. Jaskynné kresby znázorňujú lov už od úsvitu času ako nemé svedectvá prvých ľudí, ktorí špekulovali o hlbokých skrýšach zeme. Niet sa prečo diviť, že myšlienky na život v podzemí sa vlečú stáročiami v pozadí ľudskej mysle.

Stránky

Top