KLIK

     
     

›› MEDZINÁRODNÝ DEŇ ARCHEOLÓGIE: „Choďte za Dänikenom!“

SHOP CEZ OKNO

Najnovšie

Touhy spojují člověka s předmětem touhy

Touha a její vyšší druh – vůle, jsou nejmohutnějšími tvůrčími silami vesmíru. Touhy nás přitajují k jedněm či druhým předmětům vnějšího světa, vytvářejí naše vášně, určují osud člověka v jeho posmrtném stavu v Očistci.Touhy, tj. vnitřní zaujetí člověka k vnějším předmětům, jej přitahují vždy k tomu prostředí, kde mohou být uspokojeny. Touhy po pozemských věcech připoutávají naši duši k zemi, vysoké touhy nás táhnou k nebesům. Proto bylo řečeno: „Člověk se rodí přiměřeně svým touhám.“ Vědomí této pravdy nám slouží jako výstraha, abychom byli nároční ve svých touhách a nepouštěli do své duše touhy, které mohou brzdit náš vývoj. K nim patří materiální bohatství.

Stonehenge - uvnitř kruhu

Po 11 letech od mé první návštěvy opět nevěřícně hledím na šedou kamennou masu na Salisburské pláni. Za tu dobu jsem se již o stojících vůbec kamenech dozvěděl mnohem více - že nejde jen o romantickou připomínku prastarých časů, nejen o bizarní astronomické pozorovatelny a kalendáře, ale i podivuhodné zdroje energie a strážce harmonie krajiny. A Stonehenge je z těchto kamenných sestav nejvýznamnější – jde o skutečnou Mekku geomantů. Trochu rozechvěle opisuji kružnici kolem kromlechu podél provazové zábrany a fotím každých 10 metrů. Tohle ale není hlavní bod dnešního programu, dnes nebudeme obyčejnými turisty. Za zváštní poplatek 10 liber na osobu jsme totiž získali od správy Stonehenge po zavírací době zvláštní privilegium – vstup dovnitř kruhu!

Kybalion 2

Zo starého Egypta vzišlo hlavné ezoterické a okultné učenie, ktoré už po niekoľko tisícročí veľmi silno ovplyvňuje filozofie všetkých rás a národov. V Egypte, domovine pyramíd a sfingy, sa zrodila skrytá múdrosť a mystická náuka. Z jeho tajných učení čerpali všetky národy. India, Perzia, Chaldea, Médea, Čína, Japonsko, Asýria, antické Grécko a Rím i ďalšie staroveké zeme z plného hrdla využívali hojnosť vedomostí, ktorú hierofanti a majstri zeme Isis bez akéhokoľvek obmedzenia poskytovali ľuďom, ktorí boli pripravení piť z hlbokej studnice mystických a okultných tradícií, ktorú vyhĺbili vodcovské osobnosti tejto starobylej krajiny.

Kybalion 1

Toto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že tieto čriepky informácií si často navzájom odporujú, čo začiatočníkov veľakrát znechutí a odradí od ďalšieho štúdia. Nesnažíme sa vybudovať nový chrám poznania, ale vložiť študentom do rúk univerzálny kľúč.

Stránky

Top