›› NOVÁ TEORIE O CHUFUOVĚ PRAMIDĚ

    

Najnovšie

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH

“Akademici sa desia záhad spôsobom, akým sa príroda desí vákua, ale – v prírode vákuum neexistuje, zatiaľ čo v akadémii je množstvo záhad. V žiadnej oblasti vedy či vzdelanosti nie je viac (alebo viac do očí bijúcich) záhad, než v egyptológii. A zároveň neexistuje žiadna oblasť, v ktorej sa záhady popierajú systematickejšie.”
John Anthony West

Editorial: DANCING DOWN THE BRIDGE OF SIRAH

“Academics abhor a mystery the way nature abhors a vacuum, yet in nature there are no vacu­ums, while in academia there are many mysteries. In no field of science or scholarship are there more (or more glaring) mysteries than in Egyptology. Yet, at the same time, there is no field in which mysteries are more systematically denied.”
John Anthony West

528 (9)

Pí, nebo π, je jednou z nejvýznamnějších matematických konstant. Představuje poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru v euklidovské geometrii. Také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Mnoho vzorců v matematice, vědě a inženýrství obsahuje π. Matematická konstanta pí je reálné číslo, které v matematice vyvstává přirozeně. Na rozdíl od fyzikálních konstant jsou matematické konstanty definovány nezávisle na fyzikálním měření. Jinými slovy, v matematice – jazyce Stvořitele – jsou fyzikální a metafyzické konstanty nebo zákony, které určují všechno, včetně přírodních struktur, fungování a rovnováhy.

Miloš Jesenský: TEMNÝ HORIZONT 2

Začnime príbehom z roku 1990: Vždy, keď sa štvorročná Ashanti De Silvová s niekým stretla, hrozilo jej smrteľné nebezpečenstvo, keďže trpela syndrómom ťažkého kombinovaného nedostatku imunity (SCID). Ten dievčaťu spôsobil nielen celkový kolaps imunitného systému, ale jej telo vystavil napospas akejkoľvek infekcii, či už by išlo o detské kiahne alebo len o obyčajnú nádchu.

Stránky

Top