Profesionálne preklady a korektúry

›› Viac

Najnovšie

Magdalena Zachardová: VYNÁLEZY Z BUDOUCNOSTI

„Je povinností vědy neodsouvat stranou fakta jen proto, že se zdají být neobvyklá, a proto, že není schopna je vysvětlit.“
Alexis Carrel, lékař, biolog a nositel Nobelovy ceny (1873-1944)

Věda neustále zdůrazňuje, že lidé v daleké minulosti neznali téměř žádné technické vymoženosti. Přesto se před mnoha tisíci lety prováděly chirurgické operace a stavěly se astronomické observatoře, ve kterých kněží uskutečňovali neuvěřitelně složité výpočty, ke kterým my dnes potřebujeme výkonné počítače. Dosud nevíme, jak si máme vysvětlit samotnou existenci lidského druhu na této planetě. Nevíme také, jak se mohli lidé v prehistorické době dozvědět o genetických manipulacích.

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola II – Oddelenie Nula 3

„Povedal, že nájdeme správne prostriedky na to, aby sme najprv zasiali semená a následne nám vyrástli kvety duchovnej transformácie ľudí. Áno, povedal, že informácie budú vydané, zohrajú v rámci procesu dôležitú úlohu. Ale sekundárne aspekty vo vzťahu k dosiahnutiu tejto transformácie, zahŕňajúc tvoj výber a všetky ostatné prvky, sú súčasťou plánovania, ktoré som pre tento účel vykonal.“

„Spomenul i niečo o obrovskom objave, ktorý sa mal uskutočniť, a o jeho mieste?“ nástojil som...

Vedeli by ste žiť bez peňazí?

“Vydesilo ma, že je to naša generácia, ktorá si musí vybrať. Prežijeme my, alebo stroje? Skleníkový plyn, alarmujúce znečistenia našich vôd a ovzdušia, fabriky chrliace tony odpadu do zeme a vzduchu, k tomu prírodné nezvládnuteľné katastrofy to tu už všetko máme. Sme to my, ktorí sme zodpovední čomu dáme prednosť, či prenecháme vládu strojom, budeme mať síce super tenký mobil, super výkonný počítač a domáceho robota, ale budeme mať toxickú nepitnú vodu a skoro žiadne jedlo. Vystihol to N. Gordon: ´Kôň produkuje hnoj, traktor účty.´”

LANOOVE PRAVDY 6: Spojovací článok existuje!

Exkurzy do hlbokej histórie Zeme sú výletmi, na ktorých sa tisícročia mihajú ako krajina za oknom uháňajúceho vlaku. Väčšinou sa na to zabúda, ale pri posudzovaní reálnosti legiend je to dôležitý prvok. Aj tak často spomínaná Potopa prebiehala v niekoľkých fázach. Reálne bolo dosť času na prípravu pre všetkých ochotných načúvať hlasu múdrych. Kňazi Atlantídy o blížiacej sa katastrofe vedeli a včas svoj ľud varovali...

Vývoj znamení Štír: CESTA SEBEPŘEKONÁNÍ

Znamení zvěrokruhu Štír symbolizuje přání přerůst sám sebe, to spodní v sobě překonat a jako velký vítěz oslavit vítězství nad sebou samým. V překračovaných neosvobozených vývojových stupních to vede k sebeodříkání, masochistickému sebetrýznění, i sadistickým tendencím. Pro málokteré znamení zvěrokruhu je tak těžké akceptovat normálnost a banalitu lidského bytí.

Stránky

Top