›› PŘEDSTAVIVOST – DALEKOHLED VĚDOMÍ

    

Najnovšie

2000 rokov stará kostra batoľaťa s predĺženou lebkou!

“Praktiky vnútornej deformácie lebky boli rozšírené po celom svete. Podľa súčasných predpokladov sa tento zvyk objavil nezávisle v rôznych oblastiach sveta, začínajúc v neskorej paleolitickej dobe, ale možno i skôr. V Panónskej panve sa predĺžené lebky datujú do neskorej doby železnej, známej v oblasti ako húnsko-germánska doba, pričom je ich možné odpozorovať u všetkých národov Panónskej panvy rovnako – Sarmati, Alani, Góti, Depidi a Húni. Dodnes sa v Panónskej panve našlo viac než 200 predĺžených lebiek.”

JAKO NA ZEMI, TAK I NA NEBI 3: Odhalení

Celá Rada Universa – Gawain, Elnur, Ar-kaan, Phoebe, Sára, Arcus, Helene, Ivanna, Marran, Valoi, Ellain a Magg – zasedla spolu s Iltarem, aby si vyslechla Gawainovu zprávu o návštěvě u Adama a Evy. Když Gawain domluvil, nastalo dlouhé ticho. Všichni si uvědomovali vážnost toho, co vyslechli a pochopili, že selhali jako Strážci Universa, že jejich schopnosti jsou omezené pro to, aby mohli čelit Antisvětlu a včas odhalit jeho záměry. Iltar vnímal jejich myšlenky a spojoval je do jediné:

21 řečí askety Gótama zvaného Buddha – Úvodní slovo

„Dokonale probuzeným se sice nazýváš, ale tuto věc jsi nevěděl: že by mě totiž nějaký asketa nebo bráhman, nějaký bůh nebo ďábel, nějaký Bráhma nebo kdokoliv jiný na tomto světě mohl odmítnout právem, takovou možnost, Sariputto, nevidím, A protože, Sariputto, žádnou takovou možnost neznám, zůstávám klidný, nerušený, plný důvěry.“
sútra Zježené vlasy

Parfumy môžu byť zdrojom mnohých zdravotných problémov

Parfumy môžu spôsobovať migrény a tiež alergické reakcie. Výsledky výskumov venovaných účinkom aróm na človeka sú uvedené v novej knihe austrálskej spisovateľky Kate Grenville – Case Against Fragrance. Podľa autorky knihy, odborníci dokázali, že približne tretina ľudí je citlivá na parfumy, čo sa prejavuje vo výskyte astmy, bolestí hlavy a alergických prejavov.

Stránky

Top