Dátum

február 6th

Editorial: DANCING DOWN THE BRIDGE OF SIRAH

“Academics abhor a mystery the way nature abhors a vacuum, yet in nature there are no vacu­ums, while in academia there are many mysteries. In no field of science or scholarship are there more (or more glaring) mysteries than in Egyptology. Yet, at the same time, there is no field in which mysteries are more systematically denied.”
John Anthony West

február 5th

528 (9)

Pí, nebo π, je jednou z nejvýznamnějších matematických konstant. Představuje poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru v euklidovské geometrii. Také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Mnoho vzorců v matematice, vědě a inženýrství obsahuje π. Matematická konstanta pí je reálné číslo, které v matematice vyvstává přirozeně. Na rozdíl od fyzikálních konstant jsou matematické konstanty definovány nezávisle na fyzikálním měření. Jinými slovy, v matematice – jazyce Stvořitele – jsou fyzikální a metafyzické konstanty nebo zákony, které určují všechno, včetně přírodních struktur, fungování a rovnováhy.

február 4th

Miloš Jesenský: TEMNÝ HORIZONT 2

Začnime príbehom z roku 1990: Vždy, keď sa štvorročná Ashanti De Silvová s niekým stretla, hrozilo jej smrteľné nebezpečenstvo, keďže trpela syndrómom ťažkého kombinovaného nedostatku imunity (SCID). Ten dievčaťu spôsobil nielen celkový kolaps imunitného systému, ale jej telo vystavil napospas akejkoľvek infekcii, či už by išlo o detské kiahne alebo len o obyčajnú nádchu.

február 3rd

ZÁHADY HORY KAILÁS II.

„Podľa niektorých výskumníkov je pyramída Kailás dutá. Vnútri je celý systém priestorov, z ktorých jeden obsahuje legendárny čierny kameň Čintamani. Tento posol z hviezdneho systému Orion chráni vibrácie vzdialených svetov, pracuje v prospech ľudí a prispieva k ich duchovnému rozvoju. Muldašev vo všeobecnosti verí, že vnútri Kailásu sú v stave samádhi naši vzdialení predkovia, ktorí od čias Atlanťanov tvoria genofond ľudstva.“

Stránky

Top