jún 22nd, 2017

OTEPLOVÁNÍ – Hlavní důvod změny zemského klimatu III.

Na mapě Tichého oceánu je bílou barvou záměrně zvýrazněn 180tý poledník, který rozděluje Zemi na východní a západní polokouli. Také jsou vytvořeny čáry, spojující skutečné magnetické póly, odpovídají určitým rokům. To všechno jsem udělala proto, abych jasně ukázala, jak se mění asymetrie magnetického pole v současnosti a taky v nejbližších letech (prognosticky). Uvedu souřadnice skutečných magnetických pólů podle údajů http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html (roky 1997, 2005, 2017, 2019, 2020) a orientační předpověď na rok 2050 (zdůrazněný kurzívou), pokud se rychlost a směr driftu skutečných magnetických pólů nemění (souřadnice SMP obvyklé podle centra Tajmyr na zeměpisné mapě).

jún 21st

Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON VI.

“Podél velké Řeky Kemetu, po proudu i proti proudu, stojí chrámy jako alej pochodní. Svatyněmi zní hlasy kněží a nádvořími se rozléhají kroky těch, kdo nosí Sandály. Ale kněží našich dětí jsou zatím ještě také dětmi. A tak každoročně, sedmého dne sedmého měsíce, jsou do chrámů přivedeny děti, které dovršily sedm let, a věštci zkoumají jejich cesty. Ty děti, které nosí svá těla lehce a které na své dlouhé pouti chodí po stezkách kněží, se pak ve svých dvanácti letech vrátí zpět do chrámu k dalšímu cvičení, aby se při tomto svém návratu staly životodárnou krví srdce Kemetu.”

jún 20th

Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? II.

“Ako však môže mať Slnko a hviezdy vedomie, keď nie sú ani živými organizmami, prinajmenšom nie v zmysle bunkových tvorov založených na báze uhlíka ako my? Všeobecný názor (čo neznamená, že aj správny – všeobecné názory a ”zdravý rozum” sa veľmi často mýlia) je taký, že vedomie a vôľa (aspoň v prírode) sa môžu vyskytovať iba u živých organizmov založených na báze uhlíka, a mnohí ľudia by obmedzili pojem vedomia na ”pokročilé” živé organizmy, ako sú stavovce, cicavce alebo, podľa niektorých názorov, iba ľudské bytosti. Mnohí vedci však tvrdia, že vedomie môže vzniknúť na kvantovej úrovni a nemusí sa obmedzovať len na dôverne známe živé organizmy podobné nám.”

jún 19th

Stránky

Top