jún 26th, 2008

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (3)

Lidé od nepaměti touží po kontaktu s jinou vyspělou mimozemskou civilizací. A když toto přání není přímo vyslovené nachází se alespoň v podvědomé oblasti mnohých z nás. Je to přirozené a jde zřejmě o jistý druh velmi tajuplného nastavení lidské bytosti v souladu s doposud nepoznanými kosmickými zákonitostmi a principy. V této reportáži nechci hovořit o tezích a teoriích typu „Kauza Ummo atp.“. Půjde mi o jiný případ, který je doposud zahalen mnohým tajemstvím a který nelze jen tak smést ze stolu i když již bylo vysloveno velmi mnoho názorů a závěrů na toto téma. Jak jsem již naznačil lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Jisté okolnosti naznačují, že možný inteligentní život mezi hvězdami odpověděl. Všechno začalo v roce 1974 kdy byl založen „Projekt Arecibo“. Ten teprve v roce 1984 přešel v známější „SETI“. V době kdy byla dokončena stanice Arecibo v oblasti Puerto Rica a jejími duchovními otci se stali Frank Drake a Carl Sagan.

jún 25th

Abhidhammapitaka

(sans. abhi – nad, dhamma – učení, pitaka – koš) „to, co je nad učením“. Je to sbírka buddhistických traktátů metafyzického obsahu o psychologické etice, metafyzice a filozofii. Pitaky – koše jsou tři; názory sestavené v této pitace přednesl podle buddhistické tradice nejučenější z Buddhových žáků Kassapó krátce po Gautamově smrti (Buddha Gautama) na koncilu v Rádžagrze u Magadhy. Jsou doplněním původního prostého Buddhova učení, zaměřeného pouze k problému osobní strasti, který mistrně řešilo. Lidstvo ovšem problémy strasti vždycky dost netíží, proto vznikají abstraktní otázky. Ty však nikdy nemohou být zodpovězeny naprosto autoritativně, protože když ne v současnosti, tak jistě v budoucnosti mohou být zodpovězeny podstatně jinak. Co ovšem žádná doba nemůže řešit podstatně jinak než přítomnost, je právě otázka strasti. Proto je Buddhovo učení úplné, kdežto metafyzické problémy jsou pouze dočasným abstraktním nazíráním. Kromě „čtyř Buddhových pravd“ můžeme proto považovat vše ostatní v buddhismu za dočasné nebo doplňkové učení. (O dalších dvou pitakách viz pitaka, Suttapitaka, Vinajapitaka.)

Květoslav Minařík: MALÝ MYSTICKÝ SLOVNÍK NÁUČNÝ – Úvodné slovo (obsah)

Malý mystický slovník naučný původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky. Vysvětluje základní pojmy duchovních nauk a jejich vztahy k ostatním vědám. Tematický záběr 1800 hesel je nesmírně široký: styčné body mezi psychologií, fyziologií, neurologií, fyzikou a mystickou praxí; křesťanství, buddhismus a další orientální náboženské i filozofické směry, tibetská mystika a různé evropské filozofie; astrologie. Základní pojmy jógické praxe různých jóg, postupy jejich realizace a problémy, na něž narážejí lidé, snažící se žít podle duchovních mravních zásad, a ještě mnohé jiné. To vše vysvětleno ze zorného úhlu mistra mystiky, praktika, který všechny návody sám vyzkoušel.

Stránky

Top