jún 11th, 2008

Temná mise NASA 3

R:  Po kompletním zpracování zjistíme, že se jedná o fantasticky symetrickou sochu, míli a půl dlouhou a půl míle vysokou. V současné době již máme spoustu záběrů; byla provedena další nezávislá počítačová zpracování různých údajů.

Máme 3D modely, máme stereotypy, máme stínování dle tvaru, existují všechny možné druhy analýz a toho všeho, mimochodem, vytvořené námi mimo NASA. NASA vše od počátku ignoruje a všem jednoduše říká, že je to nesmysl, zkrátka dejte pokoj, jděte pryč. Sakra, to říká NASA, to je ohromující!

Ale klíčovým momentem, který jsem rozpoznal, když jsem se vrátil zpět v čase, je Gerryho prohlášení – můžu mu říkat Gerry, protože jsem ho znal dost dobře – byla to také lež.

Žádný záběr tváře na Marsu nebyl udělán o několik hodin později. Prakticky vzato, o několik hodin později, vzhledem ke změně rotace Marsu a orbity kamery Vikingu byla tato oblast Marsu skryta v temnotě. Nemohli záběr udělat.

Cesty tam a zase späť

„Nechce sa mi žiť.“
„Nevládzem...“
„Balím to, je mi už všetko jedno!“
„Chcem odísť – aspoň na chvíľku si oddýchnuť.“
„Môj život ma už nezaujíma!“
„Nenávidím sa!!“
„Nechcem žiť svoj život!!!“
„Chcem prestať existovať – proste nula – nič!!!“
„Že sa to nedá?“
„Ach Bože, do čoho som sa to len namočil...“

jún 10th

ÓM a jeho význam

Reč vyjavuje a správna reč môže vytvoriť formu pre blahodárny cieľ, rovnako ako zlostná reč môže vytvárať formu pre zhubné ciele. Či teda nie je nanajvýš zásadné, aby sme premýšľali skôr, než prehovoríme, a pamätali na príkaz, že "najskôr musíš dospieť k vedeniu (poznaniu) a až potom môžeš dosiahnuť reči"?

Okom Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnácie

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju.

Stránky

Top