máj 8th, 2008

Želary

Dej filmu sa odohráva v 40-tych rokoch v čase protektorátu a okupácie Čiech a Moravy Nemcami. Eliška je mladé dievča, ktoré nestihlo doštudovať za lekárku, keďže násilne zavreli vysoké školy. Pracuje ako zdravotná sestra v mestskej nemocnici, kde má milostný pomer so sympatickým a úspešným chirurgom Richardom. Oni obaja aj s ďalším doktorom sú zapojení do tajného domáceho odboja. Jednej noci privezú na chirurgiu ťažko zraneného muža, dedinčana zo vzdialených pohraničných hôr. Muž nutne potrebuje transfúziu. Má rovnakú krvnú skupinu ako Eliška, ktorá mu darcovstvom zachráni život. Tak sa krvou naviaže puto, ktoré v príbehu vyústi do zvláštneho, neobyčajne silného milostného vzťahu medzi modernou, vzdelanou Eliškou a Jozom - barbarským mužom s detskou dušou.

Temná mise NASA 1

Kerry: Já jsem Kerry Cassidy. Toto je Projekt Camelot a jsme zde s Richardem Hoaglandem, který právě napsal knihu nazvanou Dark Mission/Temná mise se svým partnerem Mikem Barou – a jsme nadšení, že jsme zde v jeho domově v Novém Mexiku.

Takže Richarde, na začátku poběžíme podle Vás a necháme Vás, abyste nás tak trochu vedl tam, kam nás chcete zavést. V určitém bodě Vám do toho vstoupím a začnu Vás směrovat různými směry. Můžete se se mnou přít nebo se mnou můžete souhlasit!

Richard: [Směje se] O to už se pokoušeli jiní, víte.

K: Můžeme se dát malý zápas. Jakkoli se s tím chcete vypořádat, ano?

R: [Usmívá se] Ok.

K: Ale určitě to bude zábava a snad se všichni něco dozvíme [směje se].
Co nám můžete říci o této nové ohromující tajné historii NASA?

máj 7th

O troch grošoch

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:
"Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?"
"No, ja mám na deň tri groše." odvetil mu chudobný človek.
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.
"Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem."

Cesta učeníka

„Táto invokácia či modlitba nepatrí len jednému človeku alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za všetkým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska i inteligencia sú výsledkom toho, čo voláme Božia vôľa a konečne i očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“ Alice Ann Baileyová

Stránky

Top