október 6th, 2017

Parfumy môžu byť zdrojom mnohých zdravotných problémov

Parfumy môžu spôsobovať migrény a tiež alergické reakcie. Výsledky výskumov venovaných účinkom aróm na človeka sú uvedené v novej knihe austrálskej spisovateľky Kate Grenville – Case Against Fragrance. Podľa autorky knihy, odborníci dokázali, že približne tretina ľudí je citlivá na parfumy, čo sa prejavuje vo výskyte astmy, bolestí hlavy a alergických prejavov.

október 5th

október 4th

KNIHA URANTIE – Predslov – IX. Boh Maximálny

0:9.1 (12.4) Tak ako sa Zvrchovaná Bytosť progresívne vyvíja z predchádzajúceho božieho daru obklopujúceho potenciálu energie a osobnosti veľkého vesmíru, tak i Boh Maximálny je výsledkom potenciálov božstva, obývajúcich transcendované časo-priestorové sféry hlavného vesmíru. Uskutočnenie Zvrchovaného Božstva signalizuje absonitnú jednotu prvej empirickej Trojice a znamená zjednotenie Božej expanzie na druhom stupni kreatívnej seba-realizácie. To konštituuje ekvivalent osobnosti-moci realít absonitného chápania uskutočnenia vesmírneho empirického Božstva raja na následných stupňoch transcendovaných časo-priestorových hodnôt. Dokončenie takého empirického rozvinutia je navrhované pre dosiahnutie maximálnej služby-osudu časo-priestorových stvorení, ktoré dosiahli absonitné stupne prostredníctvom ukončenej realizácie Zvrchovanej Bytosti a službou Boha Sedemnásobného.

október 3rd

Co se skrývá v závojích času (2. díl)

Tam, kde dnes ční do nebes vrcholky majestátních And, se kdysi rozkládalo moře. Jeho pozůstatkem je dnešní jezero Titicaca o průměru 200 km. Jeho plocha činí 8372 km² a dělí se o něj Peru a Bolívie; vodní hladina je ve výšce 3812 m. Není to tedy podle těchto čísel žádné Máchovo jezero – máme co do činění s největším jezerem v Jižní Americe. Přitéká do něj více než 25 řek, teplota povrchové vody uprostřed jezera je stála (11-12°C); zajímavosti však je, že dokonce i v létě se jeho zálivy a pobřežní části pokrývají ledem.

Stránky

Top