december 30th, 2016

O prokletí

Někdy jsme neklidní a nevíme proč, jindy se divíme, proč se některá zvířata chovají divně. A také z nabídnutého dialogu pochopíme, že dobro zvítězí nad zlem. A to je dobrá zpráva, viďte?

december 29th

Vývoj znamení Lev: CESTA HRAVĚ-KREATIVNÍHO BYTÍ

Znamení Lva schází ve vývojové cestě autority a suverenity kreativita a hravá existence. Jako opoziční znamení Vodnáře nemůže ještě tyto kvality na začátku svého vývoje nijak integrovat. Lev tedy prožívá na začátku autoritu vylučující vodnářský princip volnosti, rovnosti a bratrství. Podrobuje si druhé právem silnějšího a tak získává sebevědomí. Z této autority se rozvíjí do světlé výšky pravé „otcovské autority" v její nejkrásnější formě, s níž poskytuje druhému svobodu a rovnoprávné místo v životě a od něj je za to obdarováván poskytovanou vřelostí a silou.

DUCHOVNÉ HIERARCHIE

›› V minulom príspevku o elementárnych bytostiach som sa zaoberal opisom ich pôsobenia keď sa ako prírodní duchovia v jednotlivých živloch (elementoch) sa zúčastňujú na tvorení, formovaní a udržiavaní všetkého toho, čo voláme príroda a čo nás bezprostredne obklopuje. Okrem elementárnych bytostí, ktorých pôsobenie môžeme vnímať a chápať najbezprostrednejšie, existujú nad nimi ďalšie hierarchie duchovných bytostí, ktoré čím vyššie miesto v hierarchií zastávajú, tým je ich vplyv širší a komplexnejší.

december 28th

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 6

“Mysle väčšiny ľudí sú slabé a nepripravené na ten šok z reality. Aby túto medzeru zakryli, sú obvykle arogantní a zachovávajú ironický postoj voči „zakázaným“ subjektom, ktoré sú na hrane medzi materiálnym svetom a detailným svetom Stvorenia. Ich nedôvera v skutočnosti prezrádza nedostatok vôle k poznaniu, v ktorého prapôvodnej podstate väzí strach z neznámeho. Často klamú seba aj iných tvrdiac, že keby videli ukážku paranormálnych síl, ktoré nie sú podvrhom, okamžite by uverili, že je na tomto svete niečo viac než fyzický svet.”

Stránky

Top