november 12th, 2017

Cesta k dokonalosti (část 3.)

“Ve smyslově postřehnutelném světě člověk dospívá k prožitkům, které otupují jeho postřehovací schopnost natolik, že mu psychická oblast zcela uniká. Vstoupí-li na cestu duchovního zdokonalení, opustí tuto sféru pomocí vědomého pozorování sebe sama na psychické úrovni a posléze postupuje k Prázdnotě, která je za hranicí všeho dění. V tom případě nemůže dosáhnout této Prázdnoty ihned. Zatím co k ní upíná pozornost, bezděčně naráží na psychickou (astrální) oblast, která na to reaguje vysíláním křižujících se vibrací do jeho vědomí. A to se děje až do okamžiku, kdy vědomou pozorností dosáhne hledané Prázdnoty. Pak nastane klid.
Tento postup se nazývá střední cesta.”

november 11th

TAJOMSTVO LÁSKY – koncert inšpiratívneho slova a hudby

Po prvom veľmi úspešnom koncerte TAJOMSTVO ŠŤASTIA si ľudia žiadali ďalší podobného druhu, kde si budú môcť opäť užiť zladené spojenie hlbokého duchovného a umeleckého hudobného slova v rovnakom štýle. Príďte si vypočuť nové pohľady na vzťahy a pochopenie ich zrkadlenia, magnetizmu príťažlivosti, či sveta tieňov, alebo vzťahovej a rodovej karmy. Na konci zas nebude chýbať magická meditácia... KONCERT SA USKUTOČNÍ 30. 11. 2017

november 10th

november 9th

Stránky

Top