James: WingMakers Interview 5

Zem je súčasťou tejto novej transparencie. Príroda si už obliekla toto nové rúcho a nosí ho hrdo, ale ľudia to nespozorovali kvôli nedostatku vnímania našich programov. Bude to však sčasti práve Príroda, skrze ktorú sa ľudská rodina prebudí, a Zem sa pripravuje na túto možnú eventualitu. Keď sa tak stane, nebude to preto, že Zem je pomstychtivá, alebo že Boh pracujúci skrze Zem jej dáva Svoj hnev. Je to Zem/Príroda vlastným spôsobom vyjadrujúca svoju novú transparenciu a expanziu.

James: WingMakers Interview 4

„Wholeness Navigator“ čili „Navigátor Celistvosti“ – Toto je jeden z prvků „HMS“, který má za úkol u lidského jedince aktivovat původní hledání boha v kontextu celistvosti, shody, jednoty a rovnosti. Někteří lidé se celý život věnují tomuto pátrání, jelikož to v rovině podvědomí cítí jako povinnost, neb se tím mnohdy snaží naplnit očekávání svých blízkých. Častou motivací také bývá podprahově potlačený pocit viny. „Původní režim Navigátora Celistvosti“ byl nedávno obejitý resp. prohlouben skrze nástroj „GMS“ - Zatímco je „Navigátor Celistvosti“ stále artefaktem „HMS“ nabízí velmi falešnou a iluzorní cestu k osvobození. Více o tomto problému sdělím později.

James: WingMakers Interview 3

„God-Spirit-Soul komplex“ (GSSC) čili „Komplex Bůh-Duch-Duše“ – Toto je centrální prvek „HMS“ týkající se mechanismu oddělených kotev. Individualizovaný člověk, bez HMS, je v terminologii „WingMakers“ nazýván „Sovereign Integral“. To je skutečná podstata každé lidské bytosti a ve své podstatě i každého projeveného života. V tomto modelu „Sovereign Integral“ (Svrchované Jednoty) jsme Bohy v našem lokálním multiversu, a z pohledu kolektivní úrovně jsme tvz. „Prvotní zdroj“ v tomto multiversu.

Stránky

Top