Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

Asteroid Discovery 1980 - 2010

Podmanivé video je pohľadom na Slnečnú sústavu a výskyt asteroidov od roku 1980, tak ako boli objavované. Postupne sa objavujú na "mape" a konečná farba asteroidov signalizuje, ako blízko sú k Slnečnej sústave. Tie, ktoré sa priblížili k Zemi najbližšie sú červené, tie s perihéliom menším než 1,3 AU sú žlté a všetky ostatné sú zelené. Dosť žurnalistov toto dielo pripisovalo NASA či Arecibo Observatory, ale oni s ňou nemajú nič spoločné, vytvoril ju Scott Manley. Skvelý zážitok!

Stránky

Top