Asteroid Discovery 1980 - 2010

Podmanivé video je pohľadom na Slnečnú sústavu a výskyt asteroidov od roku 1980, tak ako boli objavované. Postupne sa objavujú na "mape" a konečná farba asteroidov signalizuje, ako blízko sú k Slnečnej sústave. Tie, ktoré sa priblížili k Zemi najbližšie sú červené, tie s perihéliom menším než 1,3 AU sú žlté a všetky ostatné sú zelené. Dosť žurnalistov toto dielo pripisovalo NASA či Arecibo Observatory, ale oni s ňou nemajú nič spoločné, vytvoril ju Scott Manley. Skvelý zážitok!

Stránky

Top