audioknihy stiahni a počúvaj

Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

    

:::film::: OBRAZY STARÉHO SVETA

Dokumentárny film Dušana Hanáka zobrazuje zaujímavých ľudí, dobrovoľne žijúcich na periférii spoločnosti.
Periféria ale v tomto prípade nie je synonymom úpadku, ale azylovým miestom, umožňujúcim žiť autentický život...

Top