Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

    

MIMOZEMŠŤANIA V ČÍNE II.

Čína až doposiaľ stála akosi bokom a celkom nepovšimnutá, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hľadali dôkazy kontaktov našej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti. Posledná kapitola predloženej knihy nám však ukáže, že práve v tejto ázijskej krajine existuje v tomto smere množstvo prípadov a lokalít, ktoré poukazujú na takéto kontakty nielen veľmi výrazne, ale v niektorých prípadoch úplne ojedinelým spôsobom.

MIMOZEMŠŤANIA V ČÍNE

Čína až doposiaľ stála akosi bokom a celkom nepovšimnutá, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hľadali dôkazy kontaktov našej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti. Posledná kapitola predloženej knihy nám však ukáže, že práve v tejto ázijskej krajine existuje v tomto smere množstvo prípadov a lokalít, ktoré poukazujú na takéto kontakty nielen veľmi výrazne, ale v niektorých prípadoch úplne ojedinelým spôsobom.

Top