Profesionálne preklady a korektúry

►SPRÁVY CEZ OKNO č. 10

Poďakovanie patrí vedeniu Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, ktorá prvé stretnutie s profesorom Muldaševom na Slovensku zorganizovala. Verejnej besede predchádzal XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, kde dostali priestor témy, ktoré by sme mohli smelo nazvať “medicínou budúcnosti”. Prof. MUDr. Ernst Rifgatovič Muldašev, DrSc., prišiel na Slovensko s veľkým darom...

Exkluzívny rozhovor s profesorom Muldaševom a beseda

Ernst Muldašev, doktor medicíny, profesor, generálny riaditeľ Centra očnej a plastickej chirurgie v Ufe, chirurg vyššieho stupňa, čestný konzultant Luisvillskej univerzity (USA), člen Americkej akadémie oftalmológie, diplomovaný oftalmológ Mexika. Organizuje vedecké expedície do Himalájí, Tibetu, Egypta a ďalších krajín, ktoré významne prehĺbili chápanie problémov regeneratívnej chirurgie vrátane senzačných objavov filozofického a historického významu.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 3

Po návratu za ostatními jsem vzrušeně řekl:

„Asi jsme viděli sochu Čtoucího člověka. Musíme ji natočit s maximálním zvětšením a k tomu potřebujeme stativ."

„A pod sochou Čtoucího člověka jsou uloženy hlavní Zlaté desky Lemuřanů, na kterých jsou zapsány Pravdivé znalosti, které mohou od základu změnit život lidstva," pronesl vzletně Selivěrstov.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 2

Opět jsem pozorně zkoumal svahy kopců. Po chvíli jsem si vzrušeně řekl:

„To nejsou divné pruhy. Z oblaků se jednoduše vynořila stupňovitá pyramida."

Bylo dost dobře vidět, že ta ,hora' má pravidelný pyramidální tvar se seříznutým vrcholem. Nehledě na to, že jižní stranu hory částečně zakrývala vrstva sněhu, pruhy, podobné stupňům, byly naprosto jasně vidět.

Stránky

Top