Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

DARY

DECEMBER: 6€


PRAVIDELNÝ DAR
Eden v Egypte? (časť druhá)

Takže ak sa Rajská záhrada nachádzala v Amarne, čo potom s Adamom a Evou? Samozrejme na začiatok treba uviesť, že Adam bol prvý muž a Eva prvá žena. Ale to bol aj faraón Achnaton a kráľovná Nefertiti.

Kořeny indoevropské duchovní tradice

„Základní vize světa, se kterou se můžeme setkat ve všech indoevropských duchovních školách, je proto pouze jedna jediná. Nahoře je zde viděn orel, symbol ducha života, umístěný mezi dvěma „zvířecími“ silami, a dole pod ním „ve vodách“ vládne Had či Drak coby symbol vod zrcadlení, chladu a smrti. Souboj „Indry“ – vykřesaného „jádra“ života či jeho uctívače – „svatého rytíře“ lidského řádu, který bojuje s Hadem či Drakem, je právě proto od pradávna tím nejznámějším a také nejzdařilejším znázorněním lidského života a smyslu toho, o co se v něm jedná.“

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?

“Môžeš byť napríklad vo väzenskej cele, alebo vo vile v južnom Francúzsku, časopriestor, ktorý pretína tvoj lokálny vesmír, môže byť tebou modifikovaný. Ty si alchymistom. Tvorcom. Môžeš použiť moc svojej tvorivej predstavivosti, aby si nasýtil svoj nádych cnosťami, ako je súcit, odpustenie, pokora, srdnatosť, pochopenie, radosť, láska, čokoľvek chceš. Ty si tvorca a nový časopriestor je tvojím plátnom.”
James

Stránky

Top