Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu

Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

STAV: 40€


CIEĽ: 900€

č.ú. 0404091578/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Zasvěcení lidská a sluneční

Buddha řekl, že nemáme věřit něčemu, co bylo řečeno, jedině proto, že:
~ to „někdo řekl“;
~ ani tradicím proto, že nám je odkázali staří národové;
~ ani šířeným zvěstem jako takovým;
~ ani spisům mudrců jenom proto, že je psali mudrci;
~ ani fantaziím, o kterých se domníváme, že nám byly vnuknuty Dévy v domnělé duchovní inspiraci;
~ ani domněnkám odvozeným volně z našich nahodilých předpokladů;
~ ani tomu, co se nám zdá být obvyklou nezbytností;
~ ani pouhé autoritě učitelů či mistrů.
Ale máme uvěřit, jestliže spisy, nauky nebo rčení odpovídají našemu úsudku a vědomí. „Proto“, řekl nakonec, „jsem vás učil, abyste nevěřili něčemu jen proto, že jste to slyšeli.
Ale abyste věřili svému vlastnímu uvědomění a pak jednali v co nejúplnější shodě s ním.“
(Tajná nauka, III. str. 401)

ZASVĚCENÍ LIDSKÁ A SLUNEČNÍ (obsah)

Predkladáme vám exkluzívny materiál, úvodné state prekladu knihy pripravovanej na vydanie, texty dosiaľ na Slovensku a v Čechách nezverejnené. Môžeme sa teda spoločne ponoriť do nasledujúcich riadkov vďaka spolupráci s o.s. Ekoland klub. Na preklade pracovali a pracujú jeho priatelia a priaznivci Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová a Sokol.

Akiane Kramarik

Niekto hovorí o fenoméne, niekto o premyslenej kampani. No a ten, kto jej obrazy videl aj srdcom, väčšinou ostane dosť dlho ticho. Prečo je to tak? Akiane je totiž ozajstná Indigo!

Kybalion 4

"Sedem je zákonov pravdy. Ten, kto ich pozná, vlastní magický kľúč, pod ktorého dotykom sa rozletia všetky chrámové brány dokorán."

Kybalion

Stránky

Top