Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

DARY

JANUÁR: 6€


PRAVIDELNÝ DAR
Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

abhimukhí

(sans.) šestý z deseti stupňů cesty k buddhovské dokonalosti podle mahájány. Osmidílná cesta, jak ji znal raný buddhismus, je zde rozpracována do deseti bhúmi, čili stupňů. O těchto dokonalostech se předpokládá, že se začínají vyvíjet po tom, kdy se stoupenec buddhismu vzdá rodinného a společenského života a odejde do bezdomoví, aby se věnoval vývoji duchovních kvalit svého osobního života. Pak se předpokládá vnitřní vývoj, který je dále popsán.

Abhidhammapitaka

(sans. abhi – nad, dhamma – učení, pitaka – koš) „to, co je nad učením“. Je to sbírka buddhistických traktátů metafyzického obsahu o psychologické etice, metafyzice a filozofii. Pitaky – koše jsou tři; názory sestavené v této pitace přednesl podle buddhistické tradice nejučenější z Buddhových žáků Kassapó krátce po Gautamově smrti (Buddha Gautama) na koncilu v Rádžagrze u Magadhy. Jsou doplněním původního prostého Buddhova učení, zaměřeného pouze k problému osobní strasti, který mistrně řešilo. Lidstvo ovšem problémy strasti vždycky dost netíží, proto vznikají abstraktní otázky. Ty však nikdy nemohou být zodpovězeny naprosto autoritativně, protože když ne v současnosti, tak jistě v budoucnosti mohou být zodpovězeny podstatně jinak. Co ovšem žádná doba nemůže řešit podstatně jinak než přítomnost, je právě otázka strasti. Proto je Buddhovo učení úplné, kdežto metafyzické problémy jsou pouze dočasným abstraktním nazíráním. Kromě „čtyř Buddhových pravd“ můžeme proto považovat vše ostatní v buddhismu za dočasné nebo doplňkové učení. (O dalších dvou pitakách viz pitaka, Suttapitaka, Vinajapitaka.)

KNIHA URANTIE – Predslov – III. Prvý zdroj a Centrum

Úplná, nekonečná realita existuje v siedmich aspektoch a v kvalitách sedmich koordinujúcich Absolútien:

1. Prvý zdroj a Centrum
2. Druhý zdroj a Centrum
3. Tretí zdroj a Centrum
4. Ostrov Raja
5. Absolútne Božstvo
6. Univerzálne Absolútno
7. Bezvýhradné Absolútno

Léčitelství a zvířata

Tak jsem nedávno surfoval po internetu a četl jsem si množství nabídek kolegů léčitelů. Nabízejí velkou škálu služeb. Od jednoduchého „dobíjení“ energií přes harmonizaci čaker až po neznámé cizojazyčné praktiky, které laikovi ani náznakem neobjasní, co že s ním asi bude léčitel provádět aby jej uzdravil.

Stránky

Top