Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

DARY

DECEMBER: 6€


PRAVIDELNÝ DAR
Rozhovory s Nerudom - Interview II

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

Zasvěcení lidská a sluneční

Buddha řekl, že nemáme věřit něčemu, co bylo řečeno, jedině proto, že:
~ to „někdo řekl“;
~ ani tradicím proto, že nám je odkázali staří národové;
~ ani šířeným zvěstem jako takovým;
~ ani spisům mudrců jenom proto, že je psali mudrci;
~ ani fantaziím, o kterých se domníváme, že nám byly vnuknuty Dévy v domnělé duchovní inspiraci;
~ ani domněnkám odvozeným volně z našich nahodilých předpokladů;
~ ani tomu, co se nám zdá být obvyklou nezbytností;
~ ani pouhé autoritě učitelů či mistrů.
Ale máme uvěřit, jestliže spisy, nauky nebo rčení odpovídají našemu úsudku a vědomí. „Proto“, řekl nakonec, „jsem vás učil, abyste nevěřili něčemu jen proto, že jste to slyšeli.
Ale abyste věřili svému vlastnímu uvědomění a pak jednali v co nejúplnější shodě s ním.“
(Tajná nauka, III. str. 401)

ZASVĚCENÍ LIDSKÁ A SLUNEČNÍ (obsah)

Predkladáme vám exkluzívny materiál, úvodné state prekladu knihy pripravovanej na vydanie, texty dosiaľ na Slovensku a v Čechách nezverejnené. Môžeme sa teda spoločne ponoriť do nasledujúcich riadkov vďaka spolupráci s o.s. Ekoland klub. Na preklade pracovali a pracujú jeho priatelia a priaznivci Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová a Sokol.

Akiane Kramarik

Niekto hovorí o fenoméne, niekto o premyslenej kampani. No a ten, kto jej obrazy videl aj srdcom, väčšinou ostane dosť dlho ticho. Prečo je to tak? Akiane je totiž ozajstná Indigo!

Stránky

Top