Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

Exkluzívny rozhovor s Vlabi

Určite ste ich čítali. Články kolujú po nete a ľudia o nich hovoria, pretože sú také aké sú. Jedinečné. Väčšinou sa venujú témam, o ktorých ostatní nepíšu, alebo poukazujú na niečo nové. Zabudnite na rôzne klišé o témach, o ktorých už aj tak dávno všetko viete. Pripravte sa na dobrodružstvo iného uhla pohľadu. A hlavne, záver si musíte urobiť sami...

Exkluzívny rozhovor s Dr. Osmanagičom

Objaviteľ bosnianskych pyramíd
Riaditeľ nadácie „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“

“Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý.”

Exkluzívny rozhovor s J. A. Novákom

Zaoberá sa predovšetkým popularizáciou vedy a techniky, záhadami, históriou a prírodou. Vyštudoval strednú priemyselnú školu jadrovej techniky a vysokú školu poľnohospodársku, pracoval v Ústave vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Súčasne sa venoval potápaniu a fotografovaniu pod vodou, publikoval v časopisoch Živa, Ľudia a krajiny a vydal prvú knihu „Potápači bez mora“. V roku 1988 nastúpil ako redaktor časopisu Potápač, po roku 1989 vystriedal niekoľko ďalších redakcií. Pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až do roku 2011 v Hospodárskych novinách – v oboch prípadoch ako redaktor príloh so špecializáciou na vedu, techniku, ekológiu a históriu.

Exkluzívny rozhovor s Josefom Staněkom

Agape Brno je centrum voľne združených duchovne založených ľudí. Svoje poslanie Agape chápe ako duchovnú úlohu pomáhať ľuďom v ich všestrannom rozvoji duchovnou osvetou. Koncentruje sa na poznávanie duchovných princípov v každodennom živote človeka, vydávanie kníh, prednáškovú činnosť alebo osobnú pomoc ľuďom v rôznych oblastiach života a jemnohmotných úrovniach alebo tým, ktorí hľadajú svoju duchovnú cestu.

Stránky

Top