ZÁHADY PERU III.: Tajomstvá tvarovania kameňov

Brien Foerster sa narodil v Rochesteri (Minnesota, USA), ale vyrástol na západnom pobreží Kanady. Peru sa stalo jeho ďalšou hlavnou oblasťou záujmu. Stal sa z neho odborník na megalitické stavby Južnej Ameriky a predĺžené lebky. Svoj čas delí medzi Paracas, Peru a Cusco.

LOBSANG RAMPA: Jeskyně předků

U vzdálenější stěny byla opřená ohromná socha, z níž mé zamrazilo v zádech. Bylo to skrčené kočičí tělo, ale s ženskou hlavou a rameny. Oči vypadaly jako živé a tvář měla napůl výsměšný a napůl zvídavý výraz, který mě poněkud lekal. Jeden láma poklekl na podlahu a pozorně si prohlížel jakési značky. „Podívejte!” zvolal, „toto obrázkové písmo ukazuje, jak spolu lidé a kočky hovoří, znázorňuje, jak duše opouští tělo a putuje podsvětím.”

LANOOVE PRAVDY 13: Ale teraz vážne – PREČO MUMIFIKOVALI?

Oficiálna egyptológia so vzrušením hovorí o akejsi posadnutosti starovekých Egypťanov smrťou a záležitosťami s ňou spojenou. Nedoceňuje skutočný rozmer dekadencie staroegyptskej civilizácie a už tradične informuje o vývoji úplne ignorujúc obrovský prepad oproti predynastickým časom, po ktorom sa o “pokroku” vlastne ani nedá hovoriť. Dynastické obdobia nám podávajú správy už len o veľmi matnom odlesku pradávnej duchovnej veľkosti Egypta. A teraz kacírska otázka: Aký bol pôvodný účel mumifikácie?

Stránky

Top