ODHALENÍ 37. Izidora III. Meteora

„Ó ne, Izidoro! Člověk je velmi silný ve své schopnosti přežít. Ani si neumíš představit, jak moc je silný! Opravdový člověk se nikdy nevzdá... I kdyby zůstal jediný. Tak tomu bylo vždy. A vždy tomu tak bude. Na Zemi je velmi mocná síla Lásky i síla Boje, přestože to lidé zatím ještě pořád nechápou. Ale vždy se zde najde někdo, kdo povede ostatní. Důležité je, aby tento Vůdce nebyl „černý“... Od okamžiku narození člověk hledá cíl svého života. Záleží pouze na něm, najde-li jej sám, nebo se ukáže být tím, komu tento cíl bude dán. Lidé se musí naučit myslet, Izidoro. Dosud bohužel za mnohé přemýšlí jiní...”

Symbol kříže a jeho vliv na viditelný a neviditelný svět

"Pro lepší pochopení asi uvedu jednoduchý příklad. Když se zeptáte věřícího člověka, který na krku nosí křížek, co cítí, když si na něj vzpomene, když vidí jeho odraz v zrcadle na svém těle nebo se ho dotýká, tak můžete uslyšet standardní odpověď. Člověk vám odpoví, že si v ten okamžik vzpomene na utrpení Ježíše Krista během jeho ukřižování, že má pocit viny a vlastní hříšnosti. Taková odpověď je charakteristická prakticky pro všechny věřící tohoto náboženství. Všimni si, že si v ten okamžik nevzpomenou na Kristovo učení, na Jeho kázání a ponaučení, že nemyslí na spásu své Duše, Lásku k Bohu, ale že mají pocit viny, utrpení a pociťují strach. Proč?"

Sensei ze Šambaly 4.: Příchod antikrista v minulosti již byl?

„To znamená, že příchod antikrista v minulosti již byl?“ podivil se Nikolaj Andrejevič.
„Ovšem. Když již rekonstruujeme historii tak, jak se skutečně udála, a vezmeme-li téma antikrista, skrývá se tu ještě jedno tajemství, jež dodnes ti, kdo řídí křesťanské náboženství, zamlčují.“

Zablokované Vianoce

Zostúpil vari Kristus preto, aby sme sa cítili slušnými ľuďmi? Aby sme sa napchávali vianočnými koláčmi? Aby sme preliali hrdlom potoky šumivého vína? Aby sme sa dojímali pri fujarách pastierov? Aby sme zakúšali radosť, že sme pokazili prostotu jeho príchodu medzi nás?
"Položila ho do jaslí, pretože v útulku nebolo pre nich miesta." (Lk 2,7)
Nebolo preňho miesta. Musí sa narodiť za mestom. Tak, ako za mestom aj zomrie. Akosi oprávnene sa pohoršujeme nad tými, ktorí mu zatvorili dvere pred nosom. Ale môže to byť rozhorčenie falošné. Môže to byť len pohodlné alibi. My robíme v skutočnosti ešte horšie. Naučili sme sa slušným spôsobom a prieči sa nám nechať ho za dverami. Sme predsa dobre vychovaní ľudia. A nie ako tí neokrôchanci...

Top