Profesionálne preklady a korektúry

Fytoterapia – Letný slnovrat a mágia rastlín, bylina sv. Jána

24. jún je sviatkom Jána Krstiteľa a jeho sila je spojená so začiatkom astronomického leta, s letným slnovratom, ktorý pripadá na 21. jún. Dodnes sa moc tejto noci oslavuje svätojánskymi ohňami, rôznymi magickými praktikami a zvykmi. V období letného slnovratu má slnko najväčšiu silu a dni sú najdlhšie z celého roku. Je to najsilnejší a najkrajší sviatok energetického rytmu Matky Zeme.

Sled udalostí pokračuje...

Milí priatelia,
všetko má svoj začiatok i koniec.
Ešte pred nejakým časom by sme si nevedeli predstaviť rok bez príprav na SLNOVRAT.
Tie štyri festivaly znamenali a znamenajú pre nás veľmi veľa.
Je však čas venovať sa novým projektom, i tým, ktoré ostávali dva roky v úzadí...

MAGICKÝ LETNÝ SLNOVRAT

Jún je mesiac Slnka, otvára bránu k letu, dobe rozletu a výletov. Slnečný svit vrcholí, 21. júna nastáva letný slnovrat, najdlhší deň roka. Slnovrat je jav, kedy sa Slnko na svojej dráhe dostane najďalej na sever od rovníka a slnečné lúče dopadajú na obratníku Raka (23,5° rovnobežka severnej geografickej šírky) kolmo na zemský povrch.

PRESS KIT

Vážení zástupcovia médií,
srdečne Vás pozývame na letný festival výprav za poznaním SLNOVRAT-ZÁHRADA. Festival sa uskutoční 16. júna 2012 od 10.00-22.00 v Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Viac informácií na: slnovrat@cez-okno.net

Stránky

Top