Ernst Muldašev: Prečo je vo Veľkej Británii tak veľa starovekých monumentov

Výskumníci z Ufy, ktorí zorganizovali expedíciu do Veľkej Británie a Írska, dospeli k záveru, že román Johna Tolkiena „Pán prsteňov“ je založený na úplne reálnych faktoch, ktoré tu boli, keď svet bol iný. Výskumníci predpokladali, že legendárne tri prstene Elfov sa stále nachádzajú v pyramíde Silbury-Hill a na mieste monumentu Avebury sa nachádza Sauronova “Čierna veža,” ktorá bráni v práci trom prsteňom Elfov...

Ernst Muldašev: Pyramída Silbury Hill. Bod 6666

“Z tohto predpokladu ešte čo-to vyplýva. Je možné, že tá schéma, kedy tri prstene zapadajú vzájomne do seba okolo jedného stredu, ako v Silbury Hill, tak existuje určitá schéma na vytvorenie života.”
Skupina bádateľov pod vedením profesora Ernsta Muldaševa sa rozhodla nájsť pramene starého učenia „Silmarillion“, preto zorganizovala expedíciu do Veľkej Británie a Írska a tu je rozhovor s vedúcim expedície:

Ernst Muldašev: TRI PRSTENE ELFOV (Po stopách Pána prsteňov)

Pravdepodobne každý z nás videl film alebo čítal knihu Johna Tolkiena „Pán prsteňov“. A všetci si myslíme, že je to rozprávka... Skupina vedcov z Ufy vedená prof. Ernstom MULDAŠEVOM, predpokladá, že „v každej rozprávke je zrnko pravdy“ a tak šli na expedíciu do Spojeného kráľovstva a Írska, aby pochopili – či John Tolkien napísal pravdu, opisujúc akýsi fantastický svet s trpaslíkmi, hobitmi a elfami, ktorí bojovali proti zlému Sauronovi.

Laboratoř Königsberg-13: místo plné záhad a mystiky

Na území současného Kaliningradu, který patřil dříve k Východnímu Prusku, se nacházel utajený vojenský objekt, pod názvem Königsberg-13. Za povšimnutí stojí, že pod Kaliningradem (dříve Königsbergem) se rozprostírá jeden z nejrozvětvenějších systémů chodeb a objektů Evropy. První tunely začaly být budovány ještě ve 13. století a časem se rozšiřovaly – vznikaly nové sály, chodby a skrýše. Celé toto podzemí se sbíhalo do jednoho bodu, sklepení umístěném v hluboké svažující se šachtě pod Královským hradem, který stál na skále. Odtud se dalo podzemím dojít nejenom do každé části města, ale i za jeho hranice.

Stránky

Top