Laboratoř Königsberg-13: místo plné záhad a mystiky

Na území současného Kaliningradu, který patřil dříve k Východnímu Prusku, se nacházel utajený vojenský objekt, pod názvem Königsberg-13. Za povšimnutí stojí, že pod Kaliningradem (dříve Königsbergem) se rozprostírá jeden z nejrozvětvenějších systémů chodeb a objektů Evropy. První tunely začaly být budovány ještě ve 13. století a časem se rozšiřovaly – vznikaly nové sály, chodby a skrýše. Celé toto podzemí se sbíhalo do jednoho bodu, sklepení umístěném v hluboké svažující se šachtě pod Královským hradem, který stál na skále. Odtud se dalo podzemím dojít nejenom do každé části města, ale i za jeho hranice.

Marián Kapolka: MYSTÉRIUM HYPERBOREY

V dejinách ľudstva je mnoho otvorených otázok, aj keď vám to v škole nepovedia. Napríklad tajomstvá predpotopných udalostí a súvislosti so zničenou Atlantídou sú nám aspoň ako tak známe aj z diela starovekého filozofa Platóna. Čo ale vieme o údajnej mýtickej krajine ďaleko na severe – o Hyperborey? Hovorili o nej mnohí starí grécki dejepisci i perzské mýty. Bola vraj tiež zničená, pre zmenu obrovskými prívalmi snehu a ľadu. Čím bola spôsobená táto pohroma? Sú tu ale aj mnohé iné otázky. Napríklad sú tzv. „zasvätenci“ naozaj dobrodincami, alebo sú služobníkmi temných duchovných síl? Sú pod vedením temného planetárneho vedomia, spojeného s planétou Saturn? Sme uzavretí v „matrixe“ padlého archanjela? Ak áno, dá sa z tohto väzenia oslobodiť? Ako s tým súvisí učenie Budhu, indických véd a kresťanskej gnózy?

Ľudkovia z legiend Inuitov

„Išigaq“ – práve takto volajú Inuiti „malých ľudí“, ktorý obývajú celú arktickú oblasť Kanady a USA – hory, jaskyne i podzemie. Samotné slovo znamená „ten, čo sa skrýva“. Eskimáci čas od času ohlásia na políciu výskyt týchto človiečikov so špicatými ušami, čiernymi očami a tmavou farbou pokožky. Sú to veľmi silné, rýchle a bystré bytosti, neobyčajne obratné pri love s lukom a šípom, nosia odev z koží ulovených zvierat a žijú svoj izolovaný život.

Stránky

Top