Energetická výmena medzi mužom a ženou počas intímneho spojenia

Láska je harmónia duší, to znamená, približne rovnaká evolučná úroveň vedomia. A láska mizne, keď prestane existovať harmónia medzi podstatami (dušami). Pri harmónii medzi mužom a ženou, nazývanou aj láska, obaja získavajú dodatočný potenciál jeden od druhého a okrem toho tu prebieha výmena kvalít medzi mužskou a ženskou podstatou. Bez toho je ďalší evolučný vývoj každého nad určitou úrovňou nemožný. Na to, aby sa mohol človek posunúť na ďalší evolučný stupeň, musí mať mužské aj ženské kvality, čo sa deje aj pri intímnom kontakte ľúbiacich sa partnerov. To sa nazýva biela tantra.

POSLEDNÍ APEL LIDSTVU II.

"Je mi veľkou cťou, že môžem hrať úlohu pri uvádzaní tohto diela. Prihovára sa môjmu intelektu lekárky a doktorky, zatiaľ čo oslovuje tiež najhlbšie túžby mojej duše. V dnešnej dobe sme zaplavovaní knihami New Age, ktoré nám hovoria, ako máme meditovať, vizualizovať, byť vnímaví alebo správne jesť. Pre mňa je to jasným znamením toho, že náboženstvo a tiež moderná veda, bolestne zlyhávajú. Súčasne sme preťažovaní dátami z informačnej revolúcie, avšak my sami sa prepadáme hlbšie do ignorancie a temnoty. Čím viac sme do toho zapojení, o to menej racionálne fungujeme."
Barbara G. Koopman, M.D., PhD.

POSLEDNÍ APEL LIDSTVU I.

"Je mi veľkou cťou, že môžem hrať úlohu pri uvádzaní tohto diela. Prihovára sa môjmu intelektu lekárky a doktorky, zatiaľ čo oslovuje tiež najhlbšie túžby mojej duše. V dnešnej dobe sme zaplavovaní knihami New Age, ktoré nám hovoria, ako máme meditovať, vizualizovať, byť vnímaví alebo správne jesť. Pre mňa je to jasným znamením toho, že náboženstvo a tiež moderná veda, bolestne zlyhávajú. Súčasne sme preťažovaní dátami z informačnej revolúcie, avšak my sami sa prepadáme hlbšie do ignorancie a temnoty. Čím viac sme do toho zapojení, o to menej racionálne fungujeme."
Barbara G. Koopman, M.D., PhD.

Interview s Nikolajem Levašovem II.

Nikolaj Levašov, vědec a fyzikální teoretik, vytvořil zcela novou teorii vesmíru, která poskytuje odpovědi na řadu otázek, které moderní věda považuje za neřešitelné. Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vesmíru vysvětluje nezbytné podmínky pro objevení-se živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu, a vědomí, které se objeví také nevyhnutelně, pokud jsou splněny určité podmínky. Levašovovy pohledy nemají nic společného s „Vulgarmaterialismus“ (něm.), mechanickým materialismem. Silně věří, že hlavní otázka filozofie je absurdní a že duch a hmota je v podstatě jedno. Odhaduje lidské schopnosti jako bezmezné a nemá pochyb o tom, že myšlenka může ovlivnit fyzickou hmotu: ve skutečnosti, může dělat věci, které si ani nejodvážnější science-fiction nedokáže představit.

Stránky

Top