Profesionálne preklady a korektúry

ODHALENÍ 33. Překvapení

“Situace se úplně vymkla z kontroly, ale já jsem si ničeho kolem sebe nevšímala, přemýšlela jsem v tom okamžiku jen o jednom – ten chlapec viděl!!! Viděl stejně, jako jsem viděla já!.. Znamená to, že je to pravda, že někde existují další takoví lidé?.. A znamená to, že jsem naprosto normální a vůbec ne jediná, jak jsem si nejdřív myslela! Znamená to, že to skutečně byl Dar?.. Nejspíš jsem se na něj dívala příliš ohromeně a upřeně, protože rozpačitá maminka se silně začervenala a okamžitě spěchala “uklidnit“ synka, aby nikdo nezaslechl, co říká... a hned mě začala přesvědčovat, že “si to prostě všechno vymýšlí, a že lékař říká(!!!), že má velmi bujnou fantazii... a není potřeba si ho všímat!..”

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 6

“Mysle väčšiny ľudí sú slabé a nepripravené na ten šok z reality. Aby túto medzeru zakryli, sú obvykle arogantní a zachovávajú ironický postoj voči „zakázaným“ subjektom, ktoré sú na hrane medzi materiálnym svetom a detailným svetom Stvorenia. Ich nedôvera v skutočnosti prezrádza nedostatok vôle k poznaniu, v ktorého prapôvodnej podstate väzí strach z neznámeho. Často klamú seba aj iných tvrdiac, že keby videli ukážku paranormálnych síl, ktoré nie sú podvrhom, okamžite by uverili, že je na tomto svete niečo viac než fyzický svet.”

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 5

Cezar mal len desať rokov, ale jeho úroveň vnímania, hodnotenia a chovania, bola vysoko nad jeho vekom. Ostatné deti zo susedstva ho poznali len málo, keďže sa s nimi hrával len výnimočne. Hľadeli na neho ako na blázna a vymýšľali si o ňom rôzne zlé príbehy, avšak Cezara to netrápilo. Jeho vášňou bolo zostávať kľudne aj niekoľko hodín so zatvorenými očami, hlboko absorbujúc reality, o ktorých jeho rodičia nemali ani najmenšie tušenie.

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 4

“Cezar nechcel strácať ani minútu zbytočnými rečami alebo zdĺhavým predstavovaním. Tým mi dával pocit muža, ktorý je pevný vo svojom odhodlaní, idúc priamo k veci nezahováraním alebo zbytočným zdržovaním. Napriek tomu všetkému som ani na sekundu nepociťoval nátlak, aby som jeho návrh prijal. To bolo pre mňa najdôležitejšie. Okrem iného, Cezar Brad mal tú úžasnú schopnosť vzbudiť pre konkrétnu vec nadšený entuziazmus, a bez snáh zaujať ľudskú pozornosť a záujem, pričom to bolo spontánne prejavený a úplne prirodzený vplyv jeho strany. Bolo to to jeho krehké žiarenie, ktoré naplňovalo duše veľmi príjemným spôsobom.”

Stránky

Top