Darja Fusková: LABYRINT

„Co kdybych zabloudila a nenašla cestu?“ zeptala se. „Bloudila bych neustále v kruhu a nemohla se dostat ven? Neznám ještě všechny cesty labyrintu.“
„Ano, neznáš.“ Řekl ji a podíval se na ni svýma zelenýma očima. „Pamatuješ, když jsem tě tu vedl poprvé? To jsi byla ještě malá.“
Ta scéna se jí vybavila jasně, nemohla ji zapomenout, protože na setkání s ním čekala celý dlouhý rok. „Řekl jsi tenkrát, že mám dávat pozor, že labyrint se podobá lidské duši.“
„Správně,“ podotkl a zamyslel se. „Pojď, projdeme to ještě jednou.“

JEDI RADÍ 12 (otázka č. 28)

Otázka č. 28: Ahoj Jedi, môžeš ›› minulú tému doplniť konkrétnejšie, o čo presne ide?

Môžem. Zameriam sa na pohnútky. Je to žiaľ u istého druhu bádateľov častý postup. Hlavne prísť s nejakou vlastnou hypotézou, založiť si osobné stránky, pokiaľ možno vydať knihu-dve. Zdá sa, akoby Pravda nebola až taká dôležitá. Byť zástancom hypotéz, hoc silno pravdepodobných, ktoré vyslovili tí predo mnou sa nenosí – veď je to ako budovať pomník inému človeku, a to je hlúpe, alebo nie?

NOVÝ POHĽAD NA KATASTROFU: Saturnský mýtus II.

Na práce spomínaného Davida Talbotta, ktorý skúma tzv. saturnské mýty z hľadiska rozboru starovekej a antickej mytológie a v súvislosti s figurálnym umením, kresbami či stavbami a inými motívmi, nadväzuje v modernej dobe Troy McLachlan. McLachlan je spisovateľ, ktorý sa radí k autorom zaoberajúcim sa alternatívnou históriou ľudstva a sveta, ale prepája ju so súčasnosťou, hlavne s pôsobením rôznych tajných a okultných spoločností.

Stránky

Top