Vize - Život Hildegardy z Bingenu

Hlavní hrdinkou biografického dramatu je Hildegarda z Bingenu, možná největší ženská osobnost německého středověku, básnířka, léčitelka, hudební skladatelka, teoložka, ale především nadčasová vizionářka, z jejíchž odkazů svět čerpá dodnes.

Faktor Apopa a faktor Seta VII.

"Počas niekoľkých tisícročí sa ľudia menili a s nimi aj návyky a postupy Seta. Pred jeho nástrahami sa nedá ukryť, nemožno ho zakázať, možno ho len usvedčiť, uvedomiť si podstatu jeho pôvodu a neviditeľného spojenia so svetom a s človekom, cez ktorého Set vplýva na vedomie más."

Stránky

Top