JAK SI POVÍDAJÍ STROMY

“Les je mnohem více než to, co vidíme,” říká ekoložka Suzanne Simard. Třicet let výzkumu v kanadských lesích vedlo k úžasnému objevu – stromy spolu komunikují, někdy na obrovské vzdálenosti. Pojďte se dozvědět víc o harmonických, ale také komplikovaných sociálních životech stromů – a připravte se na to, že uvidíte svět přírody novýma očima.

Ako si postaviť vlastnú pec

Michal Čorný sa dlhodobo venuje tradičným remeslám, prírodnému a ekologickému staviteľstvu, využitiu prírodných materiálov pri výstavbe, ako aj stavbám hlinených pecí. Pracuje a žije v Zaježovej.

Stránky

Top