Kde bola Veľká Morava?

Pomenovanie „Veľká Morava“ (megalé Morabia) prvýkrát použil byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogenet. Novodobými historikmi je centrálna časť tohto historického územia umiestňovaná do oblasti dnešnej českej Moravy, Slovenska, východného Rakúska a severného Maďarska. Tento štátny útvar údajne vznikol dobytím Nitrianskeho kniežatstva moravským kniežaťom Mojmírom I. v roku 833. Mojmír I. vyhnal z Nitry Pribinu a na jeho území v rámci nového štátneho útvaru zriadil údelné kniežatstvo.

Somewhere in Slovakia (2014)

Somewhere in Slovakia je vyvrcholením mojej tvorby o Slovenskej krajine. Trvalo mi tri roky, kým som dal dokopy tie najlepšie zábery. Natáčanie tejto série bolo pre mňa jedno z najlepších období môjho života. Cestovanie, prespávanie v stane alebo aute, spoznávanie nových ľudí ale aj ťažké túry, nekonečné stúpania, silný vietor aj zima ma sprevádzali na mojej ceste a pripravili mi nezabudnuteľné zážitky počas tohto obdobia. Ďakujem všetkým, ktorý mi pomohli a verím, že video sa bude páčiť nielen im ale aj všetkým ostatným.

V znamení draka

V roku 1318 založil uhorský kráľ, cudzinec, Karol Róbert z Anjou, Rád svätého Juraja–Drakobijcu. Rád bol založený na podobných princípoch ako rád templársky alebo rád johanitov. Mal chrániť kráľovstvo pred neveriacimi pohanmi a mal ochraňovať katolícku vieru. Ochrana sa mala realizovať predovšetkým dodržiavaním cirkevných prikázaní, rešpektovaním cirkevných sviatkov a modlením. Rytieri si museli navzájom preukazovať úctu a pomoc tak v mieri, ako aj vo vojne. Súčasne si mali byť nápomocní pri spoločenskom vzostupe.

Vandali – slovanské plemeno

Súčasnú predstavu o pôvode Vandalov dnes reprezentuje hlavná línia, ktorá vypovedá o ich severskom pôvode a ich predkov kladie na územia dnešného Nórska a Švédska. Odtiaľ niekedy v druhom storočí pred naším letopočtom prešli Vandali cez Baltické more a usídlili sa medzi riekami Odra a Vistula (dnešná Visla).

Stránky

Top