Profesionálne preklady a korektúry

Magdalena Zachardová: VYNÁLEZY Z BUDOUCNOSTI

„Je povinností vědy neodsouvat stranou fakta jen proto, že se zdají být neobvyklá, a proto, že není schopna je vysvětlit.“
Alexis Carrel, lékař, biolog a nositel Nobelovy ceny (1873-1944)

Věda neustále zdůrazňuje, že lidé v daleké minulosti neznali téměř žádné technické vymoženosti. Přesto se před mnoha tisíci lety prováděly chirurgické operace a stavěly se astronomické observatoře, ve kterých kněží uskutečňovali neuvěřitelně složité výpočty, ke kterým my dnes potřebujeme výkonné počítače. Dosud nevíme, jak si máme vysvětlit samotnou existenci lidského druhu na této planetě. Nevíme také, jak se mohli lidé v prehistorické době dozvědět o genetických manipulacích.

FAKTY X: Mesto Z – pátranie po stratenom meste v Amazónii

K najlegendárnejším strateným mestám patrí bezpochyby Eldorádo, ktoré sa od nepamäti považovalo za mesto plné zlata, striebra, drahých kameňov a mohutných impozantných stavieb. Toto bájne mesto hľadali generácie dobrodruhov, cestovateľov, archeológov a rôznych nadšencov z celého sveta, no zatiaľ sa ho nikomu nepodarilo nájsť.

Stránky

Top