Parfumy môžu byť zdrojom mnohých zdravotných problémov

Parfumy môžu spôsobovať migrény a tiež alergické reakcie. Výsledky výskumov venovaných účinkom aróm na človeka sú uvedené v novej knihe austrálskej spisovateľky Kate Grenville – Case Against Fragrance. Podľa autorky knihy, odborníci dokázali, že približne tretina ľudí je citlivá na parfumy, čo sa prejavuje vo výskyte astmy, bolestí hlavy a alergických prejavov.

JEDI RADÍ 13 (otázka č. 29)

Otázka č. 29: Ahoj Jedi, čo si myslíš o chuti zbohatnúť?

Motivačný priemysel sa zaoberá hlavne pritiahnutím si peňazí a hoci často hovorí o šťastnom živote, aj tak je to celé zväčša o tom, ako mať v hrsti čo najväčšiu guču peňazí. Ak sa aj nájdu medzi motivačnými rečníkmi výnimky, ktoré si uvedomujú prvotnosť Ducha a vedú k tomu i svojich poslucháčov, veľmi často ich práve tí nasmerúvajú otázkami znova a znova k peniazom. Skrátka dojem, že práve „prachy“ sú tým najuniverzálnejším prostriedkom takmer ku všetkému je veľmi obľúbená ilúzia.

528

Showellovy studie objasňují posvátnou geometrii, hudební matematiku a vědu o léčivé vodě. Následující řádky jsou úvodem do jedné z mistrovských monografií Vica Showella, která matematicky dokazuje, že posvátná geometrie pyramid, kosmologie, pí, fí a Fibonacciho posloupnost, nacházená v hudbě a všude v přírodě, jsou důvěrně spojené s matematikou a harmonií frekvence 528. Showell také dokázal, že frekvence 396 Hz v "The Perfect Circle of SoundTM", je zásadně spojená s tvůrčí hydrosonikou.

Marián Kuffa: UČME SA OD PANNY MÁRIE

Krásné kázání otce Mariána Kuffy na mši při setkání „Hle, tvá matka!“ v Prešově. Otec Kuffa opět velmi poutavým způsobem vypráví o svých zkušenostech s Ježíšem a Jeho Matkou Marií. Jakým způsobem se každý den učí od Marie říkat Bohu ano - Fiat? Říci Bohu Fiat znamená následovat Marii - v pokoře, čistotě, moudrosti a lásce. A láska nás nakonec přivede opět k Bohu!

Stránky

Top