Profesionálne preklady a korektúry

Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

SLUHA NA MÍRU II.

Závěrečná ukázka z poslední knihy Zecharia Sitchina... Ze zbytku textu Atra-Hasis a z dalších podrobných textů víme, že primitivní pracovníci byli bez průtahů nasazeni do práce v dolech a že Anunnaki, kteří sídlili v Edinu, pořádali do dolů nájezdy a násilím odváželi některé z těchto pracovníků, aby jim sloužili v Edinu, kde "rýči a krumpáči vystavěli svatyně, vytvořili hráze průplavů, pěstovali potravu pro lid a pro bohy".

SLUHA NA MÍRU

Nepokoje mezi Igigi (jiná skupina božstva Igi.gi - "Ti, kteří pozorují a vidí"), které vedly k úmrtí velitele Zu, byly jen předehrou dalších bouří. Následné vzpoury se týkaly jejich meziplanetárních misí na dlouhá období a nepřítomnost žen se ukázala jako největší důvod nespokojenosti. Problém nebyl tak akutní v případě Anunnaki pobývajících na Zemi, neboť mezi nimi se ženy nacházely již od prvního přistání (některé z nich jmenuje Enki ve svém životopise). Mimo jiné byla na Zemi poslána skupina zdravotních sester vedená jednou z dcer Anu. Její jméno bylo Ninmah ("Mocná paní") a její poslání na Zemi byla funkce Sud ("Ta, kteráž poskytuje pomoc"): byla vedoucím zdravotnickým důstojníkem Anunnaki a bylo jí souzeno sehrát důležitou roli v mnoha následujících událostech.

Top