Jóga v životě současného člověka (část 2.)

“Lidský stav se vyznačuje změnami. U lidí je příznačné, že kolísají od stavů doslova bláznivého nadšení až zase do zoufalství. Mezi těmito krajními duševními stavy existuje ideální rovnováha, kterou lze označit za čisté původní lidství; toto lidství trpí tím, že onu bláznivou radostivost musí vyrovnávat následujícím zoufalstvím. Z toho vyplývá, že nevede k ničemu dobrému dát se unášet stavem lidství. Od kolébky až do hrobu se bláznivá radostivost střídá s duševními bolestmi až zoufalstvím a tím se stává to, že člověk je jen člověkem, a to od narození až do smrti.”

Jóga v životě současného člověka

“Ti, které jejich touha šťastně žít nebo získat vědění podněcuje k hledání pomocí jógy, často užívají nevhodné jógické prostředky. Téměř vždy se nechávají zlákat poslední ze tří částí jógické výchovy, totiž soustřeďováním, bez ohledu na jeho stupně. A přece první součástí jógické výchovy je výchova mravní, která vlastně řeší problém nešťastného pocitového života v celé jeho šíři. Soustředění ho buď neřeší vůbec, nebo pouze v některých víceméně abstraktních obrysech.”

KNIHA URANTIE – Predslov – VII. Najvyššia Bytosť

0:7.1 (10.6) Boží mechanizmus pána vesmíru je dvojaký pokiaľ ide o vzťahy večnosti. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch sú veční — sú existenciálnymi bytosťami — zatiaľ čo Boh Zvrchovaný, Boh Ultimátny a Boh Absolútny sú aktualizujúcimi sa osobnosťami Božstva post-Havona epoch v časopriestorových a časopriestorovo prekračujúcich sférach evolučnej expanzie pána vesmíru. Tieto realizujúce sa osobnosti Božstva sú budúcimi večnými od doby, keď a ako sa ich moc zosobní vo vzrastajúcich vesmíroch technikou empirického uskutočnenia asociatívno-kreatívnych potenciálov večných Božstiev Raja.

Stránky

Top