BASKICKO-ATLANTSKÉ SPOJENÍ? Záhadný původ velmi starého národa

Nikdy nebudeme znát podrobnosti, ale je možné, že buď američtí Indiáni pravděpodobně zvítězili nad ranými evropskými kolonisty anebo opačně a jedna či druhá skupina Atlantik ovládla anebo vytvořili partnerství anebo mohly existovat dvě či více říší nebo městských států. Hlavní město Platonovy Atlantidy mohlo ležet poblíž jihovýchodního Španělska anebo to město mohlo být vystavěno na jednom z ostrovů na západě a mohlo získat nadvládu.

Na úsvite egyptskej civilizácie sa objavila tajomná mapa, ktorá zobrazuje Antarktídu bez ľadu – kto ju vytvoril? 2

Naše dobrodružstvo so štúdiom starých máp začalo v lete roku 1977, keď Charles Hapgood odpovedal na článok, ktorý sme napísali a v ktorom sme naznačili svoje presvedčenie, že Antarktída je miestom, kde sa kedysi nachádzala Atlantída.* Došli sme k záveru, že Hapgoodova teória posuvu zemskej kôry je chýbajúcim článkom, ktorý by mohol pomôcť odhaliť tajomstvo tohto strateného ostrovného kontinentu. Charles nám odpovedal:

BAALBEK V LIBANONE II.

Brien Foerster sa narodil v Rochesteri (Minnesota, USA), ale vyrástol na západnom pobreží Kanady. Peru sa stalo jeho ďalšou hlavnou oblasťou záujmu. Stal sa z neho odborník na megalitické stavby Južnej Ameriky a predĺžené lebky. Svoj čas delí medzi Paracas, Peru a Cusco.

Mumie mimozemšťanů z Nazca

Jaime Maussean: Představujeme vám souhrn informací z nedávné mimořádné konference konané v Peru dne 11. 7. 2017. Výzkumné testy stále probíhají. Pokračujeme podle plánu avizovaného na konferenci. Hned jak to bude možné, zveřejníme výsledky testů DNA.

Stránky

Top