ARCHEOLÓGIA NA MESIACI 2.

Nachádza sa tu ešte jeden predmet, ktorý leží na Mesačnom povrchu a tým je urna obsahujúca popol známeho astrogeológa Eugene Merle Shoemakera, ktorého celoživotnou túžbou bolo navštíviť Mesiac. Teraz už len ostáva otázkou, kto alebo čo bude chrániť toto nálezisko pred vykrádačmi, lupičmi a vandalmi v budúcnosti. No na počudovanie dokonca organizácia, ktorá je zodpovedná za väčšinu pozostatkov na povrchu Mesiaca.

ARCHEOLÓGIA NA MESIACI 1.

Archeológovia by v budúcnosti mohli uvažovať o ceste na Mesiac a vykopávkach na jeho povrchu, hľadajúc tam pozostatky po predchádzajúcich Mesačných misiách. Mesačný povrch je posiaty stovkami predmetov, pochádzajúcich z predchádzajúcich vesmírnych misií, kontajnermi s močom, vlajkami, stopami, osobnými vecami a nakoniec plaketami.

Objav 600 rokov starej čínskej mince v Keni

Táto čínska minca stará približne 600 rokov bola nedávno objavená na ostrove ležiacom blízko pobrežia Kene. Pokiaľ sa preukáže jej pravosť, mohla by minca dokazovať, že čínsky objaviteľ Čeng Che - podobne známy ako u nás Krištof Kolumbus – navštívil túto časť východnej Afriky. „Tento objav je významný. Vieme, že Afrika vždy bola spojená so zvyškom sveta, ale táto minca otvára diskusiu o vzájomných vzťahoch medzi Čínou a národmi obývajúcimi krajiny ležiace pri Indickom oceáne,“ uviedol v oznámení archeológ Chapurukha M. Kusimba z Fieldovho múzea v Chicagu.

Stránky

Top