Chronologické dějiny Země

Při mnoha svých setkáních se kontaktér Billy Meier dozvídal mnoho věcí o naší historii. Je důležité, abychom věděli, odkud jsme přišli, odkud pochází lidský rod a jaké jsou naše vazby. Byli jsme odříznuti od naší historie, ale mnoho z nás na této planetě nyní tuší, že pocházíme z jiných světů. Následující chronologie dějin Země sahá více než 22 miliónů let nazpět, a měla by nám připomenou několik vzpomínek a fascinující znalosti. Veškeré informace pocházejí od Billyho Meiera, jaké se dozvěděl od mimozemšťanů z Plejád.

NOVÝ POHĽAD NA KATASTROFU: Saturnský mýtus II.

Na práce spomínaného Davida Talbotta, ktorý skúma tzv. saturnské mýty z hľadiska rozboru starovekej a antickej mytológie a v súvislosti s figurálnym umením, kresbami či stavbami a inými motívmi, nadväzuje v modernej dobe Troy McLachlan. McLachlan je spisovateľ, ktorý sa radí k autorom zaoberajúcim sa alternatívnou históriou ľudstva a sveta, ale prepája ju so súčasnosťou, hlavne s pôsobením rôznych tajných a okultných spoločností.

NOVÝ POHĽAD NA KATASTROFU: Saturnský mýtus

“Ide o to, že tieto slnečné božstvá sú stotožnené – s planétami! Veď hlavnými bohmi v Grécku boli Zeus a pred ním Kronos, v Ríme sú tie isté božské postavy stotožnené s Jupiterom a jeho predchodcom Saturnom a teda s rovnomernými planétami. Talbott a my s ním sa môžeme opýtať: ako to, že antický svet oslavoval Saturna ako pôvodného najvyššieho boha – veď ide dnes len o malé svetielko, ktoré voľným okom ledva zbadáme?! Oslavovali sa Saturnálie, na pripomienku dávneho veku, Zlatého obdobia ľudstva, v ktorom vládol boh Saturn = Kronos.”

Stránky

Top