Anunnaki III. - kloni, kteříž zdávna byli...

Nejstarší známé pojmenování míst (Palestiny), ve kterých se, sice již zřídka, vyskytovali potomci někdejších klonů padlých knížat nebes, je Martu (Západní země), či Amurru – země Amorejců. Hebron je, dle nepříliš věrohodných pramenů, prastarým městem vystavěným sedm let před egyptským Soanem. A pravděpodobně, soudě podle osídlení potomky Anaků, neskonale starším. To místo podle tradice obýval lid Achíma, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi (Anunnaki).

Anunnaki II. - padlí strážci nebes...

Mezi souhrnem mimozemských aktivit (které jsem si dovolil nazvat pravým, nicméně zřejmě rozčilujícím pojmem „Anunnaki“) a domorodými borci současného stvoření dlouhodobě panovalo nesporné napětí. Vyplývající nejen z nepřeberného množství faktorů zásadních odlišností, ale i antagonistických zájmů uvnitř jednotlivých mimozemských uskupení.
Mnohdy ústící do nepochopitelných a zcela pragmatických lokálních masakrů, jindy postihující celou planetu nebývalými kataklyzmaty... Když postavení domorodců nebylo nikdy záviděníhodné... Nicméně za sebe tvrdím, nic tak krásného, jako jsou ženy a děti Země a okolní hvězdný vesmír očima domorodce, jsem snad nikde jinde neviděl.

Anunnaki I.

Přiblížit možné příběhy dávných časů, které mají navždy zmizet z naší historické paměti, kde se stále ještě drží drápem legend, je nesnadnost sama. Přičteme-li osudovou poziční válku dosazené idealistické nomenklatury vysvětlující historii dle ideově podstrčených tezí. Pečlivě seřazených dle datumů oslavujících mnohdy jen podlé vítězství, či bezbřehé vraždění. Tehdy se jeví jakýkoliv pokus o pravý opak a nápravu, jako marnost předem odsouzená k nezdaru. O to méně příznivěji vyzní, posouváme-li se legendami, dávnými eposy i nepsanými dějinami starověku. A navíc s pracovní hypotézou silného a trvajícího kontaktu s mimozemským fenoménem.

DVE CIVILIZÁCIE

Čas vnímame ako trať – vozeň prechádza určitým úsekom /naša prítomnosť/ a o chvíľu bude v inom /budúcnosť/ – pozorovateľ si však už v úseku, ktorý práve pozoruje robí predstavu o jeho budúcej polohe... O budúcnosti si robíme predstavu na základe predpokladu, že dráha má rovnaké pokračovanie aj za „horizontom“ súčasnosti. Kto však s u r č i t o s ť o u povedať ako bude vyzerať náš zajtrajšok? Kto môže dať obraz nastávajúcich udalostí, dajme tomu, aj očakávanému roku 2012?

Stránky

Top