Pole radosti

Charlottemarie borí bariéry. Svojou tvorbou "novej" hudby skrze svoje vystúpenia a nahrávky. Stelesnením univerzálnych princípov zvuku, duchovného spevu a rytmov, vytvára nadpozemský hudobný zážitok spájajúci multikultúrne vplyvy a úžasný hlasový prejav s modernými, elektronickými a akustickými zvukovými výrazmi s mocnými posolstvami. Charlottemariin hypnotický 4-oktávový hlas splieta piesne, jazyky, zvuky, ducha a múdrosť a vedie poslucháčov k zážitku za hranicami zábavy.

Svätoplukova staroslovenská ríša

Vznik slovanských kráľovstiev, ako rovnocenných na sebe nezávislých správnych celkov na území dnešného Slovenska, možno datovať do obdobia krátko po roku 796, kedy bola Avarská ríša porazená Frankmi. Objavujú sa prvé správy o slovenských kráľoch sídliacich okolo Dunaja v susedstve Panónie (v roku 803, 7 rokov po porážke Avarov). Prvým po mene známym panovníkom nad Dunajom je Pribina (828).

NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKÝCH KRÁĽOVSTIEV alebo ako Slováci prišli o dejiny

Svätopluk je bezpochyby najznámejším a najvýznamnejším slovenským kráľom, ktorého sa usilujú prisvojiť aj iné historiografie, v novšej dobe najmä moravská. Deje sa tak pomocou zámernej manipulácie, následkom ktorej je Svätopluk, ako kráľ sídliaci v slovenskej Nitre, bez dôkazov prehlasovaný za „údelné knieža“ dosadené Rastislavom, pričom opäť bez dôkazov sa o Rastislavovi tvrdí, že bol nie slovenským, ale moravským panovníkom, lebo údajne jeho kráľovstvo a sídlo ležalo na území dnešnej Moravy (čo taktiež nie je pravda, resp. sa to nedá ničím vierohodne doložiť).

Stránky

Top