Credo Mutwa - šaman zulského národa vypráví

"Celé Africe a mým lidem se v této době děje mnoho hanebností, které mají na svědomí západní národy. Tyto hanebnosti jsou také prováděny africkým lidem západními badateli stejně jako obyčejnými spisovateli, kteří vědomě vedou moji mateřskou zemi do izolace a zacházejí s ní, jako by nebyla součástí lidstva. Tito spisovatelé a výzkumníci záměrně přehlížejí mnoho důležitých faktů o našich lidech a po nějaké době schválně pouze povrchně přelétnou informace o Africe, přehlédnou zbytek a věnují se národům a rasám, které mají v oblibě."

Trpasličí rasa lidí

Vědcům se podařil nález nového vyhynulého lidského druhu. Překvapivý nález pochází z vápencové jeskyně Liang Bua na ostrově Flores. Je to kostra dospělé ženy, měřící méně než 1 metr a mající hlavu o velikosti grapefruitu. Podle detailních studií se jedná o trpasličí verzi Homo erectus, který se v jižní Asii objevil asi před 1,7 milióny let. Nový druh, nazvaný Homo floresiensis, však pravděpodobně vyhynul až před 11 tisíci lety. Vedle relativně celé kostry byly v jeskyni nalezeny ještě pozůstatky dalších 13 podobně trpasličích lidí, včetně řady důkazů jejich činnosti včetně lovu.

Začiatok a koniec sveta

Aj vám sa zdá, že čoraz viac mýtov z minulosti súčasná veda potvrdzuje a že posledné objavy ukazujú celkom novú, niekedy priam prevratnú pravdu o našej minulosti? Je to pravda. Jedným z najzáhadnejších ľudí našej planéty sú Mayovia. Na jednej strane o nich vieme zdanlivo veľa, na druhej prakticky nič. Zostali po nich mestá v džungli, nie celkom preskúmané písmo a veľa dôkazov o ich nezvyčajných astronomických vedomostiach. Stopy ich hlbokého poznania dnes bádatelia nachádzajú napríklad v umiestnení chrámov. Mayovia dokázali presne vyrátať pohyby nebeských telies, preslávili sa svojím neobyčajne presným kalendárom i tým, že keď sa zrazu vynorili v 4. storočí v Mexiku, mali pevne sformovanú kultúru.

Znamenia, že čas sa napĺňa

Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. Iba Indiáni Hopi majú šancu udržať ho v rovnováhe. Žiaden iný národ to neurobí. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať, kedy konať.

Stránky

Top