Zep Tepi a mystérium Džedu II. – Kniha mŕtvych a padlé civilizácie

Kapitola XVII Egyptskej knihy mŕtvych zvýrazňuje nepopierateľný fakt: rituálne formulky skrývali dôkazy prehistorických udalostí. Tie prechádzali z generácie na generáciu ústne a po tisícky rokov inšpirovali starobylé civilizácie, až boli zredukované na stav vypovedajúci o planetárnych nešťastiach, ktoré nastali približne pred 25000 až 8000 rokmi p.n.l. Tento starobylý príbeh bol rozširovaný s mimoriadnym úsilím, využívajúc veľmi jednoduché, ale mimoriadne efektívne koncepty.

Anton Parks: Hvězdné brány a vesmírné lodě

Důležitá sídla Gina’abul, známá Parksovi, jsou roztroušena do vzdálenosti několika set světelných let od Země. Člověk se diví, jak mohli Gina’abul cestovat z tak odlehlých míst a zda vzdálenost měla pro ně nějaký význam. Hraje nějakou roli v nekonečných válkách mimozemšťanů vzdálenost hvězdných systémů? Podle našich zkušenosti na této planetě, sféra vlivu ztratila svůj lokální význam, jakmile jsme zvládli techniku vysokorychlostního mezikontinentálního cestování. Gina’abul to zřejmě zvládli v kosmickém rozsahu, ale jak to dělali?

Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě? 6.

Když mluvím o našem podzemním domově, hovořím o velkých jeskynních systémech. Jeskyně, co jste objevili blízko povrchu jsou malé, v porovnání s našimi jeskyněmi a obrovskými prostorami hlouběji v zemi, v hloubce 2000 až 8000 vašich metrů, které jsou propojeny mnoha skrytými tunely na povrch nebo do povrchových jeskyní a my tam žijeme ve velkých, dokonalých městech a koloniích. Naše hlavní města jsou pod Arktidou, Antarktidou, vnitřní Asií, Severní Amerikou a Austrálií. Pokud bych mluvila o umělém sluneční světle v našich městech, nemám na mysli skutečné slunce, ale různé umělé zdroje světla, které osvětlují jeskyně a tunely.

Stránky

Top