Kybalion 8

„Ľudia, ktorí dosiahli polovičatú múdrosť a ktorí si uvedomujú relatívnu neskutočnosť vesmíru, sa domnievajú, že môžu porušovať jeho zákony. Takí ľudia sú ješitní a arogantní hlupáci, ktorých ich pochabosť rozbije o útesy a živly roztrhajú na kusy. Naozaj múdri ľudia, ktorí spoznali podstatu vesmíru, využívajú proti prírodným zákonitostiam zákony. Používajú nástroje vyššej úrovne proti úrovniam nižším a prostredníctvom alchymického umenia premieňajú nežiadúce v žiadúce, čím sa stávajú víťazmi. Majstrovstvo neznamená mať neobvyklé sny, vízie, fantastické predstavy alebo život, ale používať vyššie sily proti nižším a vyhnúť sa tak bolestiam spojeným s nižšími rovinami pomocou vibrovania na úrovni vyššej. Zbraňou majstra je transmutácia a nie domýšľavé odmietanie zákonov.“
Kybalion

Zakázaná egyptológia 8

Skupiny, ktoré mali prístup k starým znalostiam prvého obdobia, pracovali tajne, ale aktívne. Tiež Kopernik sa behom svojich talianskych štúdií v Padove zoznámil s pytagorejskými spismi a tiež s novoplatonizmom. Rovnako ako Leonardo da Vinci ani Mikuláš Kopernik nebol pôvodcom teórií, ktoré vyslovil. Iba mal dostatok odvahy k tomu, aby zverejnil poznatky, ktoré nadobudol pri čítaní starých prameňov.

Pomníky času

Egypt, Gíza, pyramidy... Tahle tři slova mě vždy spolehlivě nastartují do pohotovostního režimu... O pyramidách už bylo napsáno skoro všechno (ne všechno byla vždy pravda) a v souvislosti s nimi bylo také vyřčeno tolik hypotéz, že by se mi nevešly do počítače... Prostě jsou tu a pobaveně sledují to hemžení pod sebou. Vezmeme fakta trochu hopem, protože každý kdo se o pyramidy jen trochu zajímá, je už slyšel tisíckrát... Umělé útvary pyramidálního tvaru se vyskytují hned na několika místech zeměkoule a všude se tváří, jako by byly z jiného světa... Ty nejznámější leží v egyptské Gíze, následují pyramidy mexické, čínské, evropské a dokonce i podmořské poblíž Japonska... (osobně jsem si téměř jist, že nějaké ještě objevíme například v zeleném moři Jižní Ameriky). Podívejme se tedy nejdříve na tu nejznámější, které říkáme Cheopsova... Leží necelých dvacet kilometrů západně od Káhiry, na zastavěné ploše 5,2 hektaru, složená z 2,3 miliónu pískovcových bloků... Impozantní dílo! Výška pyramidy se uvádí plus – mínus a navíc jí schází vrcholový kámen. Dnes se zdá, že výška poklesla na 146,6 metru... Východní strana měří 272,12 m, jižní 272,19 m, západní 272,09 m a severní 271,94 m. Pyramida je perfektně orientována severo-jižním směrem a úhel stran je 51° 52“... To jsou velmi strohá fakta.

Zakázaná egyptológia 7

Antické znalosti upadli na dlhú dobu do zabudnutia. Práve z toho dôvodu bola v roku 1977 založená Projektová skupina Plinius. Štrnásť filológov, archeológov, historikov, prírodovedcov a inžinierov sa začalo zaoberať prvým úplne presným prekladom tridsaťsedem zväzkov diela „Historia Naturalis“ Plinia Staršieho (23-79 po Kristovi). Len pri korektnom preklade je možné jeho dielu správne porozumieť. Dosiaľ sa totiž o preloženie Plinia pokúšali filológovia, ktorí však nemali poňatie o technike, alebo naopak inžinieri, ktorí zase dokonale neovládali latinu.

Stránky

Top