Otázky a odpovede týkajúce sa detoxikácie organizmu

"Téma, ktorej som sa dotkol, je nekonečná. V tejto práci som sa pokúsil zmieniť o tom základnom, čo sa hodí pre všetkých ľudí. Popísal som rôzne mechanizmy detoxikácie a vplyvu škodlivých toxínov na organizmus, ktoré u všetkých fungujú nezávisle na vôli. Je nutné zdôrazniť stravovanie. Podľa toho ako a čo jeme, sa upravujú ďalšie funkcie. Všetko závisí na vašom krvnom obehu a dýchaní, pohybovej aktivite. Preto najdôležitejšie, čo pre svoje zdravie môžete urobiť, je prevencia."

Detoxikácia organizmu

Len hŕstka ľudí skutočne vie, akú úlohu v udržaní pevného a stabilného zdravia hrá hrubé črevo. Dávni mudrci, jogíni, tibetskí a egyptskí liečitelia vedeli, že ak si chceme zachovať zdravie, musíme ho udržiavať v ideálnom stave. Začítajme sa do slov Najväčšieho Liečiteľa všetkých národov a dôb, Ježiša Krista, ktoré v rukopise „Evanjelium Sveta Ježiša Krista“, vzťahujúcom sa k prvému storočiu nášho letopočtu, zvečnil Jeho žiak Ján.

 

Príprava organizmu na očistu

Než pristúpime k očiste, teda k akejkoľvek, musíme sa na ňu pripraviť. Predovšetkým je treba organizmus zmäkčiť. To je prvý a NAJDÔLEŽITEJŠÍ krok, na ktorého efektivite závisí úspech očistných procedúr. Podstata zmäkčenia spočíva v nasledujúcom: predbežná príprava je vlastne strhnutím usadenín a toxínov a ich privedením k vylučovacím orgánom, nech už by boli uložené kdekoľvek. Poslaním očistnej procedúry je vypudiť všetko, čo sa do vylučovacích orgánov dostalo a čo sa v nich nahromadilo.

POSELSTVÍ MÍRU (evangelium Essenských)

A stalo se, že mnoho nemocných a chromých přišlo za Ježíšem a ptali se ho: „Když všechno znáš a víš, řekni nám, proč musíme tak hrozně trpět? Proč nejsme zdraví jako jiní lidé? Mistře, uzdrav nás, abychom byli silní a nemuseli setrvávat v naší bídě. Víme, že máš tu moc, uzdravovat ze všech druhů nemocí, osvoboď nás od Satana a všech jeho velkých utrpení. Mistře, slituj se nad námi!“

Stránky

Top