Ze samsáry do nirvány

Překlad základních buddhistických súter: Diamantové sútry a Sútry srdce s komentáři, výkladem a návodem k duchovní praxí, která vede k poznání, které sútry hlásají: Prázdnota je tvar a tvar je prázdnota.

Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."

Pohľad do tajov astrológie 2

Prvky v astronómii si predstavíme ako symboly určitých kvalít. Na základe vzťahu a kvality jednotlivých symbolov horoskop popisuje osobnosť človeka. Symboly sú podľa svojich vlastností rozčlenené do niekoľkých kategórií. Tu sa budeme zaoberať najdôležitejšími symbolmi, bez ktorých by nebol výklad horoskopu možný. Mimo tu uvedené symboly existujú ešte ďalšie a záujemci o astrológiu sa s nimi zoznámia v učebniciach astrológie. Kategórie symbolov, ktorými sa budeme zaoberať, sú planéty, znamenia zverokruhu, domy a aspekty.

Netušené krásy amerického jihozápadu

Úchvatné fotografie dvojice MOTANI přibližují oblasti severoamerické pouště a polopouště. Známé i málo známé oblasti Kalifornie, Arizony, Utahu, Nového Mexika a Colorada hýří těmi nejkrásnějšími barvami, neskutečnými tvary a překvapují neuvěřitelnou pestrostí, která nemá jinde na Zemi obdoby.

Stránky

Top