Svätoplukova staroslovenská ríša

Vznik slovanských kráľovstiev, ako rovnocenných na sebe nezávislých správnych celkov na území dnešného Slovenska, možno datovať do obdobia krátko po roku 796, kedy bola Avarská ríša porazená Frankmi. Objavujú sa prvé správy o slovenských kráľoch sídliacich okolo Dunaja v susedstve Panónie (v roku 803, 7 rokov po porážke Avarov). Prvým po mene známym panovníkom nad Dunajom je Pribina (828).

Pistis Sofia a Podstata archontov

Toto dielo považujem za tak zásadné pre pochopenie pôvodného Ježišovho učenia o nekonečnom Svetle, že mu tu i vďaka novému prekladu Jaromíra Kozáka budem venovať viac pozornosti. V prvej úvodnej knihe Pistis Sofia sa v prvej kapitole „Čo nepovedal Ježiš svojim učeníkom“ píše: „I stalo sa, že potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, strávil jedenásť rokov rozpravami so svojimi učeníkmi, ktorých poučoval až do úrovne Prvého Príkazu a Prvého Tajomstva o tom, že Otec je v podobe holubice v Závoji Prvého Príkazu. To je 24. tajomstvom, ktoré je mimo a za tými, ktoré sú v druhom priestore Prvého Tajomstva, a ktoré je pred všetkými tajomstvami.“

NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKÝCH KRÁĽOVSTIEV alebo ako Slováci prišli o dejiny

Svätopluk je bezpochyby najznámejším a najvýznamnejším slovenským kráľom, ktorého sa usilujú prisvojiť aj iné historiografie, v novšej dobe najmä moravská. Deje sa tak pomocou zámernej manipulácie, následkom ktorej je Svätopluk, ako kráľ sídliaci v slovenskej Nitre, bez dôkazov prehlasovaný za „údelné knieža“ dosadené Rastislavom, pričom opäť bez dôkazov sa o Rastislavovi tvrdí, že bol nie slovenským, ale moravským panovníkom, lebo údajne jeho kráľovstvo a sídlo ležalo na území dnešnej Moravy (čo taktiež nie je pravda, resp. sa to nedá ničím vierohodne doložiť).

Svatá krev a svatý grál

Pokud máme například tvrzení, že Kristus vstal z mrtvých, chápat nikoli doslovně, ale symbolicky, pak je zde možnost různých výkladů, které nejsou v rozporu se znalostmi a nenarušují význam tvrzení. Námitka, že při symbolickém chápání je naděje křesťanů na nesmrtelnost marná, je neplatná, protože dlouho před příchodem křesťanství lidstvo věřilo v posmrtný život, a proto nepotřebovalo svátek Velikonoc jako záruku nesmrtelnosti. Nebezpečí, že mytologie je chápána příliš doslova, a jak učí církev, bude se vším všudy zavržena, je dnes větší než kdykoli předtím. Nenastal čas, abychom křesťanskou mytologii namísto vyhlazení chápali jednou provždy symbolicky? Carl Gustav Jung - Neodhalené já.

Stránky

Top