Skutečná hvězdná brána?

Z knihy Spiknutí hvězdná brána se pro nás stal hluboce znepokojivý detektivní příběh - „kauza", která (ať se nám to líbí nebo ne) se v okamžiku spouštění mechanismů směřujících ke „koncům světa" týká každého z nás. Bude se zdát, že po demaskování lidských plánů skrývajících se za tajemstvími Egypta a Marsu vypadáme, jako bychom zásadně odmítali vše duchovní a mystické. Ve skutečnosti tomu tak není. Některé cesty, po nichž se ubíralo naše pátrání, před námi otevřely zcela nové pohledy na mnohé z těch největších tajemství, o nichž tato kniha pojednává. Můžeme tak nabídnout zajímavé a vzrušující (a zcela nepozemské) odpovědi na existující problémy. Původně jsme se chtěli více soustředit na heliopolské náboženství, a proto jsme strávili měsíce zkoumáním Textů pyramid a dalších materiálů. Poněvadž jsme ale brzy objevili existenci spiknutí, odložili jsme náš počáteční výzkum stranou. Poté, co jsme se ponořili do díla Andrije Puhariche o šamanismu, připomnělo nám některé prvky opakující se v Textech pyramid.

Temná Mise: Tajná historie NASA

V tomto seriálu si podrobněji představíme knihu R. Hoaglanda a M. Bary "Dark Mission", ve které najdeme spousty nekalých praktik a nestandardních postupů naší světově nejznámější "veřejné" vesmírné agentury NASA. Kniha začíná hned v první větě pro někoho šokující informací tak, že NASA jak ji veřejnost zná již přes 50 let je jen velká lež. Richard Hoagland pracoval pro NASA jako konzultant pro Goggardovo vesmírné letové centrum ještě před programem Apollo a poté zastával funkci jako vědecký poradce tehdejšího žurnalisty a zpravodaje pro CBS News Waltera Cronkiteho, kdy poskytoval za NASA informace o misích na Měsíc a na Mars. Momentálně vede nezávislou výzkumnou skupinu the Enterprise Mission, která bedlivě sleduje činnost NASA a zároveň se snaží přijít na to, kolik toho, co NASA objevila ve sluneční soustavě, bylo bez našeho vědomí utajeno před veřejností. Na tyto otázky se pokouší Hoagland s Barou najít odpovědi i v knize Dark Mission, které je tento seriál věnován.

Svätoplukova staroslovenská ríša

Vznik slovanských kráľovstiev, ako rovnocenných na sebe nezávislých správnych celkov na území dnešného Slovenska, možno datovať do obdobia krátko po roku 796, kedy bola Avarská ríša porazená Frankmi. Objavujú sa prvé správy o slovenských kráľoch sídliacich okolo Dunaja v susedstve Panónie (v roku 803, 7 rokov po porážke Avarov). Prvým po mene známym panovníkom nad Dunajom je Pribina (828).

Pistis Sofia a Podstata archontov

Toto dielo považujem za tak zásadné pre pochopenie pôvodného Ježišovho učenia o nekonečnom Svetle, že mu tu i vďaka novému prekladu Jaromíra Kozáka budem venovať viac pozornosti. V prvej úvodnej knihe Pistis Sofia sa v prvej kapitole „Čo nepovedal Ježiš svojim učeníkom“ píše: „I stalo sa, že potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, strávil jedenásť rokov rozpravami so svojimi učeníkmi, ktorých poučoval až do úrovne Prvého Príkazu a Prvého Tajomstva o tom, že Otec je v podobe holubice v Závoji Prvého Príkazu. To je 24. tajomstvom, ktoré je mimo a za tými, ktoré sú v druhom priestore Prvého Tajomstva, a ktoré je pred všetkými tajomstvami.“

Stránky

Top