Květoslav Minařík: MALÝ MYSTICKÝ SLOVNÍK NÁUČNÝ – Úvodné slovo (obsah)

Malý mystický slovník naučný původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky. Vysvětluje základní pojmy duchovních nauk a jejich vztahy k ostatním vědám. Tematický záběr 1800 hesel je nesmírně široký: styčné body mezi psychologií, fyziologií, neurologií, fyzikou a mystickou praxí; křesťanství, buddhismus a další orientální náboženské i filozofické směry, tibetská mystika a různé evropské filozofie; astrologie. Základní pojmy jógické praxe různých jóg, postupy jejich realizace a problémy, na něž narážejí lidé, snažící se žít podle duchovních mravních zásad, a ještě mnohé jiné. To vše vysvětleno ze zorného úhlu mistra mystiky, praktika, který všechny návody sám vyzkoušel.

Ze samsáry do nirvány

Překlad základních buddhistických súter: Diamantové sútry a Sútry srdce s komentáři, výkladem a návodem k duchovní praxí, která vede k poznání, které sútry hlásají: Prázdnota je tvar a tvar je prázdnota.

Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."

Cesta k dokonalosti

Český mystik (1908 - 1974), ktorý v mladosti do najhlbších podrobností poznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu bez toho, aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa len fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu buddhizmu. V každej zo svojich kníh vysvetľuje Květoslav Minařík duchovné náuky z iného aspektu, aby ich tak lepšie sprístupnil širokým vrstvám čitateľov. Takmer celé jeho životné dielo bolo už vydané vydavateľstvom Canopus a my Vám s jeho láskavým dovolením v pokračovaniach niektoré knihy priblížime.

Stránky

Top