Zasvěcení lidská a sluneční 6

Doposud se naše rozvažování týkalo především nejvyšších míst Hierarchie naší planety. Nyní se budeme zajímat o to, co bychom mohli zařadit jako její dvě zbylá oddělení, do kterých patří všichni jiní členové Hierarchie.

Cykly nebies

Hinduisti veria, že my, ktorí zem obývame dnes, žijeme v nešťastnom a búrlivom veku Kálíjugy, údajne poslednom a najúpadkovejšom z „ľudských vekov“ v súčasnej kalpe, teda cykle stvorenia. Podľa indických astronomických a kalendárových výpočtov „započala“ Kálíjuga roku 3100 p.n.l., teda v čase, ktorý sa temer na rok zhoduje so starými mayskými výpočtami počiatku Piateho slnka. Piate slnko je rovnako ako Kálijuga našou súčasnou epochou. V mayskom kalendári je vypočítaný nielen jeho počiatok, ale i dátum, kedy vo vrave svetovej kataklizmy skončí – onen dátum je 23. december 2012!

Zasvěcení lidská a sluneční 5

Už jsme hovořili o založení Hierarchie na zemi a sledovali jsme Její vznik, zabývali jsme se také určitými rozhodnými momenty, které dosud ovlivňují průběh událostí. Co se týče práce a cílů členů Hierarchie, je zhola nemožné vyjmenovat je, stejně jako podrobně rozebrat osobnosti, které se ji účastnily po minulá tisíciletí od vzniku Hierarchie.

Stránky

Top