Skrytý boj diablov proti dušiam

Pri pátraní po tajomstvách nášho sveta som narazil na zjavenia dané sestre Márii od Ježiša, predstavenej kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede, v provincii Burgos v Španielsku. Kniha má názov Mesto Božie, má štyri zväzky a bola napísaná okolo roku 1666. Predkladám jednu zo strhujúcich kapitol. Text je opísaný doslovne, bez prekladu, z knihy ktorú vlastním.

Touhy spojují člověka s předmětem touhy

Touha a její vyšší druh – vůle, jsou nejmohutnějšími tvůrčími silami vesmíru. Touhy nás přitajují k jedněm či druhým předmětům vnějšího světa, vytvářejí naše vášně, určují osud člověka v jeho posmrtném stavu v Očistci.Touhy, tj. vnitřní zaujetí člověka k vnějším předmětům, jej přitahují vždy k tomu prostředí, kde mohou být uspokojeny. Touhy po pozemských věcech připoutávají naši duši k zemi, vysoké touhy nás táhnou k nebesům. Proto bylo řečeno: „Člověk se rodí přiměřeně svým touhám.“ Vědomí této pravdy nám slouží jako výstraha, abychom byli nároční ve svých touhách a nepouštěli do své duše touhy, které mohou brzdit náš vývoj. K nim patří materiální bohatství.

Stránky

Top